Alusharidus Soomes Vantaa linna näitel (eesti keeles)

Lühiülevaade Soome haridussüsteemist tervikuna. Alusahariduse korraldus, õppekava. Lasteaia töökorraldus, meeskonnad, lapse arengu toetamine ja erivajadusega laps lasteaias.

 

Koolitaja Agne Isaksson on lõpetanud kasvatusteadused Tartu Ülikoolis, eelkoolipedagoogika omandas Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis. 2007. aastast on töötanud Vantaa erinevates lasteaedades lasteaia õpetajana. Rühmadega on olnud erinevaid väljakutseid, nt erivajadustega lastele tingimuste loomine, muu emakeelega lapsed (hetkel viie erineva emakeelega lapsed rühmas). Agne usub, et entusiastlik suhtumine töösse muudab õpetamise tõhusamaks. Iga laps ja tema isiksus on väärtus – tuleb leida üles lapse parimad omadused. Lasteaiaõpetaja oluline tööriist on hoolivus. Nii palju kui annad lapsele, saad ka tagasi.

 

Sihtgrupp: lasteaiajuhid, õpetajad, assistendid/õpetaja abid

 

Õpiväljundid

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

  • teab , millline on Soome haridussüsteemi ülesehitus;
  • teab, kuidas on Soomes korraldatud alushariduse süsteem;
  • teab, kuidas rakendatakse Soome alushariduses eripedagoogika süsteemi ja S2 (Soome keel teise keelena) õpetust.

Koolituse detailid

Asukoht:
Veebikoolitus. Osalustingimuseks on kaamera ja mikrofoni kasutamine kogu koolituse vältel.
Aeg:
Palume registreerumisel jälgida, et võimalik on osaleda kõikidel kuupäevadel: 02.03, 09.03, 16.03.2021 kell 13:00-14:30.
Maht:
6 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Agne Isaksson
Registreerumistasu:
Tasuta
Grupi suurus:
Kuni 20 osalejat
Lisainformatsioon:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422  kristi@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

  1. kohtumine: Sissejuhatus Soome haridussüsteemi - alusharidus, põhiharidus, teise taseme haridus ja kolmanda taseme haridus (kõrgharidus). Tutvumine Soome alushariduse riikliku õppekavaga ja kohaliku omavalitsuse Vantaa linna alushariduse õppekavaga. Alushariduse tervikkava on kolme osaline (riiklik õppekava, kohaliku omavalitsuse õppekava ja lapse alushariduse arenguplaan).
  1. kohtumine: Lasteaia struktuur, rühmade moodustamine, meeskonnad. Lapse arengu jälgimine ja dokumentatsioon.
  1. kohtumine: Erivajadustega laps ja S2 (Soome teise keelena) laps. Töö heaolu, enesearendus/professionaalse arengu võimalused