Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilane (grupp täis)

Koolituse eesmärgiks on tõsta lastega töötavate spetsialistide teadlikkust aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemuse, äratundmise, sagedamini kaasnevate probleemide ning toetamise, abistamise võimaluste osas.

 

Sihtrühm: 

üldhariduskoolide õpetajad

 

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu

  • teab ATH tunnuseid ja ravivõimalusi,
  • oskab eristada ATH kohta käivad levinumaid müüte faktidest,
  • oskab abistada last/noorukit efektiivsete õpioskuste omandamisel
  • on saanud ülevaate kogemustest, praktilistest võtetest, kuidas abistada, toetada ATH lapse/nooruki eneseregulatsiooni ja tähelepanufunktsiooni klassiruumis ja kodus

 

Koolitaja:

Angela Jakobson on kliiniline psühholoog. Õppejõu/koolitajana teeb koostööd erinevate lasteaedade, koolide ja koostööpartneritega

 

Õppemeetodid:

Loeng, arutelu

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele haridustöötajana väljastpoolt Tallinna:

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
08.02.2023 kell 10.30 - 16.15
Maht:
6 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Angela Jakobson
Hind:
Tallinna haridustöötajatele tasuta. Haridustöötajatele väljastpoolt Tallinna 72 eurot.
Grupi suurus:
25 inimest
Koolitusjuht:
Inese Freimane (+372) 5565 5486,

inese@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

  • Aktiivsus- ja tähelepanu häire (ATH) - mis see on ja mis seda põhjustab?
  • ATH diagnostilised tunnused, esinemissagedus ja kulg, kaasuvad probleemid.
  • Sekkumismeetodid: psühhoteraapia ja farmakoteraapia võimalused.
  • Tähelepanuprobleemide korral võimalikud abistavad sekkumised klassiruumis. Abistavad keskkonna ümberkorraldused koolis ja kodus.
  • Lapsele/noorele õpetatavad eneseabimeetodid tähelepanuprobleemidega toimetulekuks.