Aktiivse koolitunni rakendamine digivahendite toel

Osalejatele tutvustatakse võimalusi, kuidas aktiivse koolitunni elemente siduda erinevate digivahenditega. Kolme esimese kohtumise vältel tutvutakse teooria ja praktiliste näidetega. Viimasel kohtumisel tutvutakse osalejate enda loodud ülesannetega.

 

Koolitaja Kristiina Vaikmets on aastaid töötanud Tallinna Heleni Koolis sotsiaalainete õpetajana ja viimased paar aastat õpetanud ka informaatikat. Tal on meisterõpetaja kutse koos õpivara koostamise lisakompetentsiga. Tal on suur huvi tehnoloogia kasutamise võimaluste kohta õppetöö rikastamisel. Praktiline kogemus tundide andmisel on viinud ka huvini, kuidas rikastada tunde liikumise elementidega, et õpilastel oleks vähem istumist ja tund oleks mitmekülgsem.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

  • Oskab kasutada aktiveerivaid elemente ja tegevusi õppetegevustes
  • Oskab kasutada lihtsamaid õpiäppe ja nutivahendeid (tahvelarvuti või nutitelefon)
  • Kasvatb julgust kasutada tehnoloogiat õppeprotsessis ja teeb seda teadlikult
  • Planeerib iseseisvalt aktiivset tegevust ja kasutab oma tegevustes ka digivahendeid

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14
Aeg:
Neljapäeviti: 29.10, 05.11, 12.11, 19.11 kell 15:00-16:30
Maht:
8 ak/tundi
KOOLITAJA:
Kristiina Vaikmets
Hind:
Tasuta
Registreerumistasu:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad
Grupi suurus:
Kuni 24 osalejat
Lisainformatsioon:
Palume registreerumisel pöörata tähelepanu, et saaksite kõigil päevadel osaleda. Osalustingimuseks on oma sülearvuti olemasolu kogu koolituse vältel. Samuti tuleb kasuks nutitelefoni olemasolu. Kui koolitust ei ole võimalik vahetult läbi viia, tehakse seda veebikeskkonnas, kus osalemise tingimuseks on kaamera ja mikrofoni kasutamine.
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422, kristi@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

1. Sissejuhatus aktiivsesse koolitundi ja digivõimalustesse. Uurime erinevaid viise ainetunni mitmekesistamiseks aktiivsete tegevustega ja digivahenditega. Tutvume ka teooriaga, miks nende elementide kasutamine on kasulik, et õppimine oleks efektiivsem.

2. Näited ja teooria digivahendite ning aktiivsete tegevuste kasutamisest ainetunnis I. Konkreetsete meetodite läbi harjutamine ühiselt ja kogemuste jagamine.

3. Näited ja teooria digivahendite ning aktiivsete tegevuste kasutamisest ainetunnis II. Grupitööna ajurünnak erinevate vahendite kasutamise võimalustest. Veel näiteid toimivatest tunni praktikatest.

4. Enda loodud õppetegevuse tutvustamine. Tutvume koolitusel osalejate loodud õppetegevustega ja tagasisidestame.