Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate digipädevuse arendamine: tabelite ja diagrammide koostamise võimalused

Eesmärk: Õppida koostama ja kasutama tabeleid ning diagramme ajaloo- ja ühiskonnaõpetuses.

Õpiväljundid: kasutada teatuid programme tabelite ja diagrammide koostamiseks ning õppetegevuse läbiviimiseks.

Koolitaja: Maia Lust (TPG)

Sihtrühm: Tallinna ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajad

Koolituse detailid

Asukoht:
Talinna Pae Gümnaasium
Aeg:
Mai (täpne kuupäev täpsustamisel)
Maht:
2 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Maia Lust (TPG)
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta.
Grupi suurus:
20
Koolitusjuht:
Tallinna Õpetajate Maja kontaktisik:             Maris Uusküla maris@opetajatemaja.ee,         tel 5434 0882 (korralduslikud küsimused)   Ainevõrgustiku juht: Christina Laan c.laan@pae.tln.edu.ee (sisulised küsimused)