Digivahendite kasutamine ajalootunnis: Ajajoone loomise praktilised võtted

Sihtrühm:

Tallinna ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja inimeseõpetuse õpetajad

 

Koolituse eesmärgid:

  • Arendada ajalooõpetajate digipädevust ainespetsiifiliste rakenduste ja programmide tutvustamise kohta.
  • Õpetada ajalooõpetajatele ajajoone koostamise ja kujundamise  digitaalseid võimalusi.
  • Arutada ajajoone kasutamise võimaluste üle ajalootunnis
  • Koostada näidisülesanded ajajoone kasutamisega.

 

Koolitaja:

Maia Lust (Tallinna Pae Gümnaasiumi haridustehnoloog, Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudi Haridustehnoloogia Keskuse  noorem teadur)

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Pae Gümnaasium, Pae 5
Aeg:
11.05.2022 kell 16.30-18.00
Maht:
2 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Maia Lust
Hind:
Tallinna õpetajatele tasuta
Grupi suurus:
20
Koolitusjuht:
Tallinna Õpetajate Maja kontaktisik: jaana@opetajatemaja.ee tel 58831095 (registreerumisega seotud küsimused)