Aed kui õpiobjekt looduse ja keskkonna tundmaõppimisel

Koolitusel osalejad saavad ülevaate aianduse põhialustest ning õuesõppes rakendamise võimalustest. Kursusel käsitletakse, kuidas erinevaid aiandusega seotud teemasid on võimalik lõimida kooli või lasteaia tundides erinevatesse loodusega seotud teemadesse.

 

Koolituse läbinu

 • mõistab aianduse põhialuseid, taimede kasvatamise iseärasusi; kasvukoha valik, taimede kavandamise põhimõtteid ning aianduse eripära linnas.
 • kirjeldab põhilisi aiataimi,
 • tutvub õppeaias muldade/kasvupinnaste/multšide kasutamise võimalustega
 • väärtustab keskkonnahoidliku ja looduslähedase viljelemise põhimõtteid
 • määrab enamlevinud puittaimi
 • demonstreerib taimede paljundamise viise
 • teab aia hooldustööde põhimõtteid ja teostab aia hooldustöid

 

Kasutatavad õppemeetodid

Loeng, rühmatöö, praktiline töö

 

Koolitajad

Heli Molok on Tallinna Kopli Ametikooli aianduse ja kinnisvarahoolduse eriala kutseõpetaja, pedagoog-metoodik, põllumajandusteaduse magister aianduse erialal MSc.

Hannes Maripuu on Tallinna Loomaaia peaaednik, aianduse eriala kutseõpetaja.

Dmitri Pšenitšnõi on Tallinna Loomaaia vanemaednik, aianduse eriala kutseõpetaja.

Eneli Käger on kogenud ainanduekspert, Tallinna Ehituskooli kutseõpetaja.

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele haridustöötajana väljastpoolt Tallinna:

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Kopli Ametikool (Kopli 98) aianduse õppeklassis ja 18.04 ja 23.05 Tallinna Loomaaias
Aeg:
24.11, 15.12, 26.01, 16.02, 21.03, 18.04, 23.05, 30.05 Kell: 16.30-19-30, v.a. 21.03, 23.05 ja 30.05 k 13.00-16.00
Maht:
32 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Heli Molok, Hannes Maripuu, Dmitri Pšenitšnõi ja Eneli Käger
Hind:
Tallinna haridustöötajatele on koolitus tasuta. Täishind 384 eurot, haridustöötajatele üle Eesti (soodushind -30%) 268,80 eurot
Grupi suurus:
20
Koolitusjuht:
Inese Freimane (+372) 5565 5486,

inese@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

 1. Aiandus linnaaias. Aia planeerimise ja kavandamise põhimõtted.
 2. Keskkonnahoiu põhimõtted õppeaias. Ökoloogia alused ja taimeökoloogia ning keskkonnahoidlik majandamine linnaaias.
 3. Kasvumuld, multšid õppeaias. Mullastik, mulla omadused ja kasvupinnased, multšid (multšide omadused ja kasutamine) ja mullaparandusained.
 4. Taimede valik õppeaeda – taimekompositsioon ja linnaaeda sobivad rohttaimed.
 5. Taimede toitumine: taimetoitumise alused ja taimekaitse linnaaias.
 6. Praktiline taimekasvatus, taimede paljundamine: külvamine, pistikute tegemine.
 7. Praktilised hooldustööd. Aia hooldamine; hooldustööd.