21. sajandi õpiruum kui õpilase tuleviku kujundaja

Koolitaja Kristi Vimberg – haridusteaduste MA – kasvatusteadused, sotsiaalpedagoogika, hariduse juhtimine, koolitaja kompetentsid, coaching certificate. Töökogemused: sotsiaalainete õpetaja, sotsiaalpedagoog, tugikeskuse juhataja, HEV koordinaator, arendusjuht, Tallinna Õpetajate Maja koolitus- ja arendusjuht, direktori kohusetätja, Euroopa haridustöötajate koolitaja ja konsultant. Koolitusteemad: muudatuste juhtimine, võrgustikud ja koostöö, 21. sajandi õpiruum, õppimis- ja õpetamismeetodid, DISC käitumistüübi rahvusvaheline testija ja organisatsioonide nõustaja.

 

Koolitaja Evelin Vanaselja – haridusteaduste MA - gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, klassiõpetaja, põhikooli matemaatikaõpetaja, soome keele kui võõrkeeleõpetaja pädevus, haridusjuhi ja koolitaja kompetentsid. Töökogemused: põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja, õppejuht, HEV koordinaator, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna koolide ja juhtide nõustaja (õppetöö korraldus, 21. sajandi õpiruum, koolituse tulemuslikkus).

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

- mõistab, millised on 21. sajandi õpiruumi põhimõtted;

- teab, kuidas siduda õpetamismeetodeid ja õpiruumi õpilase arengu toetamiseks;

- teab, kuidas planeerida koostöist õppimist ja õpetamist arvestades õpilase individuaalset õpiteed.

 

Sihtgrupp:

Üldhariduse õpetajad ja juhid

 

Registreeru Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:
REGISTREERU

 

Registreeru Tallinna erakooli õpetajana:
REGISTREERU

 

Registreeru haridustöötajana väljastpoolt Tallinna või eraisikuna:
REGISTREERU

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
NB! Uus aeg: 01.03 ja 28.04.2022 kell 10.00-16.00
Maht:
15 ak tundi, millest 3 tundi on iseseisev töö. Koolituse lõpus väljastatakse koolitustunnistus osalejale, kes osales auditoorses töös täies mahus ning sooritas iseseisva ülesande.
KOOLITAJA:
Kristi Vimberg, Evelin Vanaselja
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta, haridustöötajatele väljastpoolt Tallinna kehtib soodushind 126 €
Grupi suurus:
20 osalejat
Lisainformatsioon:
NB! COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks ja seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega kontrollime maja sissepääsul: COVID-19 vaktsineerimistõendit (vajalik lõpetatud vaktsineerimiskuur) või tõendit viiruse läbipõdemise kohta. Isikusamasuse tuvastamiseks kehtib tõend üksnes koos isikut tõendava dokumendiga

Koolituse teemad

Päev 1

21.sajandi õpiruumi mõiste. Ootuste ja eesmärkide seadmine. Õpiruum, koostöö ja õpilase areng.

Ülevaade 21. sajandi õpiruumi teooriast ja selle rakendumisest praktikas.

Õpiruumi põhimõtete kasutamine ja rakendamine. Loome õpitsooni, õpime tsoonides ja kogeme tsoonides õppimist, uurime õpilase arengu toetamisvõimalusi õpiruumis.

Õppepäeva refleksioon ja kokkuvõte. Kodune ülesanne lähtuvalt refleksioonist ja kokkuvõttest esimese ja teise koolituspäeva vahepealseks perioodiks.

 

Päev 2

Sissejuhatus teemasse, analüüs - mida ja kuidas rakendasime, kogemuste jagamine. Koduse ülesande esitlemine.

Koosõppimine tsoonides – milliseid ülesandeid, tegevusi ja meetodeid saame erinevates tsoonides õpetamisel rakendada lähtuvalt õppekava õpiväljunditest. Mida järeldame ja mida kavandame oma praktikasse?

Kokkuvõte koolitusest ja refleksioon.