Siin on võimalik tutvuda varasemalt toimunud koolitustega nii õpetajatele kui haridusjuhtidele.

Sügishooaeg 2022

Kevadhooaeg 2022

Sügishooaeg 2021

Kevadhooaeg 2021

Sügishooaeg 2020

Kevadhooaeg 2020

Sügishooaeg 2019

Kevadhooaeg 2019

Sügishooaeg 2018

Kevadhooaeg 2018

  • Kuni maikuuni 2018 tegutsesid aineühendused, mille raames korraldati ainepõhiseid loenguid ja külastuskäike. Reeglina toimus ühele sihtrühmale kuni 3 õppepäeva poolaastas.
  • Seoses  “Eesti elukestva õppe strateegias 2020” eesmärgiks seatud õpikäsituse muutumisega, viidi läbi reform, mille käigus seati Tallinna õpetajate koolituses fookusesse nüüdisaegset (Tallinnas pigem MÕKi nime all tuntud) õpikäsituse rakendumist toetav konseptsioon.