Supervisioonid ja õpiringid haridustöötajate jõustamiseks

2021 aastal töötas Tallinna Õpetajate Maja koostöös Tallinna Haridusametiga välja õpikoja formaadi, kus klassijuhatajatel oli võimalik õppida kovisiooni meetodeid ning jõustada üksteist läbi juhtumite lahendamise. Selle jätkuks pakume käesoleval õppeaastal haridustöötajatele grupisupervisioone. Pilootprojekti raames alustas 2021. aastal 6 sihtrühmapõhist supervisioonigruppi International Supervision and Coaching Institute supervisiooni väljaõppes osalejate eestvedamisel.

Supervisioonid õpetajatele

Supervisioonide teemaline arutelu Tallinna Õpetajate Majas 17. augustil 2021

Supervisiooni eesmärk

 • aidata haridustöötajatel reflekteerida oma igapäevatööd;
 • toetada nende professionaalse identiteedi kujunemist ja elukestvat õppimist.

Mis kasu saab haridustöötaja supervisioonist?

Grupisupervisioon aitab osalejatel:

 • tegeleda turvalises keskkonnas oma tööalaste küsimustega ja rolliteemadega tööl;
 • ennetada läbipõlemist;
 • saada regulaarset toetust ja leida lahendusi tööga seotud juhtumitele;
 • toime tulla tööga seotud emotsioonidega;
 • õppida teiste kogemustest;
 • leida uusi vaatenurki, laiemat perspektiivi;
 • saada inspiratsiooni ja säilitada töörõõmu.

Protsessi käigus:

 • osaleja saab ennast uurida turvalises grupis (maksimaalselt 14 inimest), olla jõustatud ja mõistetud grupi poolt, kes mõtleb sarnaselt;
 • superviisor loob erinevate metoodikate abil „ruumi“ küsimustele vastuste leidmiseks.

2022/23 õppeaasta supervisioonide ja õpiringide grupid:

Alustavad supervisiooni grupid:

Alustavad õpiringid Ukraina lapsi vastu võtnud koolidele:

Õpiringide fookus on kogemuste ja praktikate jagamine seoses Ukraina laste integreerimisega, juhendaja pakub metoodilist raamistiku ja toetab reflektsiooni.

Õpiring/tugigrupp Ukrainast pärit õpetajatele ukraina keeles

 • 18.11.2022  Õpiringi eesmärk on psühholoogilise toe pakkumine sõjaolukorrast tingitud immigratsiooni oludes, kogemuse vahetus ja õpetajate pädevuse tõstmine sotsiaalpsühholoogilise kohanemise teemal. 

Täiendav info:

Inese Freimane

Inese Freimane

inese@opetajatemaja.ee
(+372) 5565 5486