Tallinna Haridusameti toel tegutsevad Tallinna Õpetajate Majas õpetajate võrgustikud

Võrgustike eesmärk on arendada õpetajate professionaalseid oskusi, hoides õpetajaid kursis tänapäevaste arengusuundumustega ja toetades sellise tegevuse kaudu muutusi õpetamises.
Võrgustikes toimub õpetamise oskuste areng, kogemuste vahetamine ja koosõppimise (õpiring) või probleemide lahenduste otsimise (kovisioon) kaudu.

Võrgustike koostöö peamiseks väljundiks on ühised koolitused ja kohtumised, mille raames saavad haridusasutuste pedagoogiline ja tugipersonal vahetada tööalaseid kogemusi ja infot süsteemsel arengut toetaval viisil.

Võrgustikus võivad koos käia ühe valdkonna õpetajad (matemaatika õpetajad), sarnase rolliga õpetajad (klassijuhatajad) või ühe probleemi lahendamisest huvitatud õpetajad (lõimumine).

Visiooniks on õnnelik ja elukestev õppija, kes on teadlik oma võimalustest ning võimetest.

Igal valdkonnal on oma eestvedaja, kes koordineerib võrgustiku tööd ja panustab professionaalse enesetäienduse formaadi  arengusse. 

Osalemise eelis on Tallinna munitsipaalharidusasutustel ning teistel linna hallatavatel asutustel, sh eralasteaiad, riigigümnaasiumid, era- ja kutsekoolid. Osalejad, kes tulevad väljastpoolt Tallinna haridusvõrku, tasuvad osalemise eest Tallinna Õpetajate Maja hinnakirja alusel.

Hetkel tegutsevad järgmised võrgustikud ja juhid:

Tallinna Õpetajate Maja kontaktisik:

Maris Uusküla


Maris Uusküla

maris@opetajatemaja.ee
(+372) 5434 0882