Vene keele (emakeel) ainevõrgustiku koolituskalender // Sügis 2022

10.11.2022 Vene keele ja kirjanduse õpetamiskvaliteedi tõstmine, kogemuste vahetamine
Koolitusel uuritakse, kuidas muutub uute PRÕKi ja GRÕKi hindamissüsteem ning millised puudused on hetkel. Arutame vene keele ja kirjanduse õppeainete hindamise takistustest ja millised on lahendused.
8.12.2022 Vene keele õpetamiskvaliteedi tõstmine ja linnaprojektide  lõimimine
Jätkatakse 10.11 koolituse teemadega. Koolitusel uuritakse ka, kuidas saab tuua sisse vene keele (emakeel) tundidesse linnaprojekte?