Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainevõrgustiku koolituskalender // Kevad 2023

20.02.2023 Eesti Meremuuseum ajalooõpetuse läbiviimise partnerina
Eesmärk jätkata Tallinna ajaloo- ja  ühiskonnaõpetuse õpetajate ja Eesti Meremuuseumi koostööd.
01.03.2023 Eesti Panga Muuseum ühiskonnaõpetuse läbiviimise partnerina
Eesmärk alustada ja jätkata Tallinna ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate ning Eesti Panga Muuseumi koostööd
Aprill Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate digipädevuse arendamine: Google Classroom ja MS Teams

Eesmärk tutvustada Google Classroomi ja MS Teamsi keskkonna võimalusi

Mai Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate digipädevuse arendamine: tabelite ja diagrammide koostamise võimalused

Eesmärk õppida koostama ja kasutama tabeleid ning diagramme ajaloo- ja ühiskonnaõpetuses.