Tallinna Haridusameti toel tegutsevad Tallinna Õpetajate Majas õpetajate ainevõrgustikud

Ainevõrgustike eesmärk on võimestada Tallinnas tegutsevaid õpetajaid läbi professionaalse enesetäiendamise.

Õpetajate ainevõrgustik annab võimaluse valdkonna spetsialistidel jagada omavahel teaduspõhiseid lähenemisi ning parimaid praktikaid.

Lisaks toimuvad ka võrgustikujuhtide omavahelised kohtumised, et koostöiselt tegevusi kavandada ja koordineerimise tegevusi korraldada.

Hetkel tegutsevad järgmised ainevõrgustikud:

 

Igal valdkonnal on oma eestvedaja, kes koordineerib ainevõrgustiku tööd ja panustab professionaalse enesetäienduse formaadi  arengusse. 

Ainevõrgustiku koolitustel saavad osaleda  Tallinna haridusvõrku kuuluvad Tallinna Haridusameti allaasutused, erakoolid ja -lasteaiad, Tallinna üldhariduse erakoolid ja -lasteaiad ja Tallinnas paiknevad kutsekoolid.

Tallinna Õpetajate Maja kontaktisik:

Maris Uusküla


Maris Uusküla

maris@opetajatemaja.ee
(+372) 5434 0882