Tallinna Haridusameti toel tegutsevad Tallinna Õpetajate Majas õpetajate ainevõrgustikud 

 

Ainevõrgustike eesmärk on võimestada Tallinnas tegutsevaid õpetajaid läbi professionaalse enesetäiendamise. Õpetajate ainevõrgustik annab võimaluse valdkonna spetsialistidel jagada omavahel teaduspõhiseid lähenemisi ning parimaid praktikaid.  

Lisaks toimuvad ka võrgustikujuhtide omavahelised kohtumised, et koostöiselt tegevusi kavandada ja koordineerimise tegevusi korraldada. 

 

 

Hetkel tegutsevad järgmised ainevõrgustikud: 

  • Logopeedid ja eripedagoogid 
  • Bioloogia 
  • Ajalugu ja ühiskonnaõpetus 
  • Geograafia 
  • Vene keel  
  • Matemaatika 
  • Eesti keel 
  • Füüsika 

 

 

 

Igal valdkonnal on oma eestvedaja, kes koordineerib ainevõrgustiku tööd ja panustab professionaalse enesetäienduse formaadi  arengusse.  Ainevõrgustiku koolitustel saavad osaleda  Tallinna haridusvõrku kuuluvad Tallinna Haridusameti allaasutused, erakoolid ja -lasteaiad, Tallinna üldhariduse erakoolid ja -lasteaiad ja Tallinnas paiknevad kutsekoolid. 

 

 

Tallinna Õpetajate Maja kontaktisik:

Maris
Maris Uusküla

maris@opetajatemaja.ee
(+372) 5434 0882