Õpetajale

Õpetajakoolituste koolituskalender // Sügis 2023

Mängustatud-improvisatsioonilised õppetegevused keeletundides

12.09.2023 ja 26.09.2023 Mängustatud-improvisatsioonilised õppetegevused keeletundides (grupp on täis)
Koolitusel tutvutakse mängustatud-improvisatsiooniliste grammatika-, sõnavara- ja rääkimisülesannete kasutamise võimalustega õppetundides. Kõik õppetegevused tehakse praktiliselt läbi, millele järgneb lühianalüüs.
tark tarbija koolitus20.09.2023 Tark väike tarbija – koolitus lasteaia õpetajale
(viimased vabad kohad)

Programmi eesmärk on tutvustada eelkooliealistele lastele tarbijahariduse põhitõdesid. Kuigi selles vanuses lapsed veel iseseisvalt poes ostlemas ei käi, hakkavad nad seda üsna pea tegema. Selleks ajaks on lapsel hea ja kasulik omada teadmisi, mis aitavad tal poes edukalt toimetada.
Kogemuste kool koolidele22.09.2023 Kogemuste Kool koolidele: lõimitud aine- ja keeleõppe korraldus ja väärtuskasvatus
Tartu Annelinna Gümnaasiumi keelekümbluse ja lõimitud aine- ja keeleõppe kogemuse tutvustamine: loeng, tunnivaatlus ja arutelu, mis annab osalejatele mõtteainet eesti keelest erineva kodukeelega õpilaste õppetöö korraldamiseks.
Kirjandusklubi Lastekirjanduse roll koolieelses eas25.09.2023 Kirjandusklubi: Lastekirjanduse roll koolieelses eas
(grupp on täis)

Koolitusel osalenu saab ülevaate uue aastatuhande mudilastele mõeldud raamatutest ja lapse lugema õppimise nippidest ning mängulistest tegevustest, mis aitavad õppida tähti ja lugemist ning arendavad last kõnes ja kirjas. Samuti saab ülevaate illustratsioonist lastekirjanduses, et arendada laste kunstimeelt.
03.10.23 võõrkeele õpiring03.10.2023 Võõrkeelte õpetajate õpiring: Interaktiivsete tegevuste kasutamine võõrkeeleõppes
Koolituse tulemusena on õppijal ülevaade erinevatest interaktiivsetest võimalustest, mida võõrkeele tunnis kasutada. Koolitusel osaleja saab võimaluse vaadelda vähemalt ühte võõrkeele tundi, ise osaleda praktilises töös ning saab ideid võõrkeele tundide läbiviimiseks kasutades erinevaid interaktiivseid lehekülgi.
häälekoolitus03.10.2023 ja 10.10.2023 Häälekoolitus (grupp on täis)
Õpime laiendama hääle kasutamise võimalust ja oma hääle tervise eest hoolitsemist. Tutvume hääleaparaadi, artikulatsiooni ja diktsiooni alustõdedega. Hääl on oluline tööriist, eriti õpetajatele, kes teenivad kõneldes ja suheldes igapäevast leiba.
11.10.2023 Filmiklubi: Õpetaja kui õpiraja disainer (koostöös BFM-iga)
Koolitus toetab loovat õppeprotsessi erinevate õpilastega, oskust kujundada õpimotivatsiooni tõstvat õpikeskkonda, sh rakendada peidetud ülesandeid ja mõtestatult kaasata olulist digi-, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat. Koolitus koosneb kahest osast: praktiline pool ning teemakohase filmi vaatamine.
20.10.23 võõrkeele õpiring
20.10.2023 Võõrkeelte õpetajate õpiring: Model United Nations (MUN) konverentside tutvustus ja õpiring (inglise keeles)
MUN on õpilastele eneseteostusvõimalusi pakkuv üritus, mida viiakse läbi mitmetes koolides üle maailma. Õpiring annab MUNist ülevaate ning pakub praktilisi ideid, kuidas selleks valmistuda ja seda läbi viia. Õpiringi teine pool pakub praktilisi näpunäiteid, mida inglise keele õpetamisel üldisemalt kasutad
Kogemuste kool lasteaedadele24.10.2023 Kogemuste Kool lasteaedadele: Lugude jutustamine ning narratiivne lähenemisviis lasteaias
Koolitusel saab ülevaate narratiivsest käsitusest lasteaias. Fookuses on laste loov jutustamisoskus ehk kuidas luua narratiive. Tutvustatakse lasteaia kogemusi antud teemal ning saab praktilises tegevuses osaleda.
Kirjandusklubi Lastekirjanduse roll I kooliastmes25.10.2023 Kirjandusklubi: Lastekirjanduse roll I kooliastmes
Koolitusel saab ülevaate uue aastatuhande lastele mõeldud raamatutest, lugemisisu kujunemisest lastel ja sõnatutest raamatutest. Samuti saab ülevaate illustratsioonist lastekirjanduses, et arendada laste kunstimeelt.
Tunnete keel selgeks praktilised oskused stressi vähendamiseks lasteaias ja koolis26.10.2023 Tunnete keel selgeks: praktilised oskused stressi vähendamiseks lasteaias ja koolis (viimased vabad kohad)
Õppijad saavad praktilisi teadmisi ja tuge eneseteadlikkuse ning oskuste loomisel. Eesmärgiga praktilise kogemuse ja harjutustega täiendada oskusi enda heaolu eest hoolitsemiseks, eneseregulatsiooniks, stressi juhtimiseks ja emotsionaalsete olukordadega toimetulekuks.
15.11.23 võõrkeele õpiring 15.11.2023 Võõrkeelte õpetajate õpiring: Lõimingu rakendamine võõrkeeleõppes
Õpetajalt-õpetajale kogemusõppe põhimõttel tutvustatakse võõrkeelte õpetamise korraldust Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis, rõhuasetusega võõrkeeleõppe lõimimisel teiste õppeainetega ning üldpädevuste toetamisega.
Toimunud koolitused:

Mere ökosüsteemide, vee ja sanitaaria teemaline õppepäev Aegnal

Ohustatud loomaliigid maailmas ja nende kaitse

Elurikkus linnas – linnades elavad liigid ja nende uurimine lastega

Сад, как объект обучения в познании природы и окружающей среды(Aed kui õpiobjekt looduse ja keskkonna tundmaõppimisel)

Aed kui õpiobjekt looduse ja keskkonna tundmaõppimisel

Konteineraianduse põhitõed ja rakendamine õuesõppes

Tekstiilitööstuse keskkonnamõju ja tekstiilijäätmete vähendamine

Tark väike tarbija – koolitus lasteaia õpetajatele

Kestlikud linnad ja kogukonnad

Основы контейнерного садоводства и использование его в обучении на открытом воздухе (Konteinerhaljastuse alused

Ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

Meie toidu käejälg

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilane

Mäng kui õpetaja tööriist – TORE tegevuse tutvustus

Mulla funktsionaalsus põllumajandusliku innovatsiooni toetajana

Võta ühendust

Kui Sul tekkis küsimusi, võta julgesti ühendust:

Inese FreimaneInese Freimane

inese@opetajatemaja.ee
(+372) 5565 5486