Õpetajale

Õpetajakoolituste koolituskalender // Kevad 2023

Vaata avatud koolituste kalendrit siit >>

08.02.2023 Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilane (grupp täis)
Kursuse eesmärgiks on tõsta lastega töötavate spetsialistide teadlikust aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemuse, äratundmise, sagedamini kaasnevate probleemide ning toetamise, abistamise võimaluste osas.

15.02.2023 Mäng kui õpetaja tööriist – TORE tegevuse tutvustus
Töötoas saad teada, mida kujutab endast TORE tegevus ja kuidas see võiks toetada koolielu. Kuidas mängu saab rakendada süsteemselt ja mõtestatult igas koolitunnis
28.02.2023 Energiavood meis ja meie ümber – toidust elektrini
Koolitusel luuakse tervikpilt aine- ning energiaringlusest. Tutvutakse energiavormide ning energia muundumisega praktiliste protsesside näitel, hinnatakse toidu tootmisele kulutatud energia hulka, arvutatakse keemiliste sidemete energia hulkasid, analüüsitakse igapäeva nähtuste taga energia liikumisi ning muundumisi.
01.03 – 20.03.2023 Основы контейнерного садоводства и использование его в обучении на открытом воздухе(Konteinerhaljastuse alused)
Обзор основ контейнерного садоводства и возможностей применения его в обучении на открытом воздухе.
02.03.2023 Valgus kui loodusvara – loomulikud rütmid ja tehisvalguse mõju elustikule
Koolituse eesmärk on anda õpetajale oskused, et käsitleda valguse teemat kolmest aspektist lähtuvalt: valguse olemus, tehisvalgus ja inimene, tehisvalgus ja looduslikud kooslused.
Koolituse eesmärgiks on tõsta laste ja noortega töötavate spetsialistide teadlikust laste, noorukite ärevushäirete olemuse osas, millisel viisil mõjutab ülemäärane ärevus õppimist.
22.03.2023 Kestlikud linnad ja kogukonnad
Koolituse läbinud osalejad oskavad kestliku linnaplaneerimise temaatikat õpilastega käsitleda süsteemselt ja eakohasel viisil ning toetada noori linnastumisega kaasnevate võimaluste ning väljakutsete mõistmisel.
28.03 – 29.05.2023 Сад, как объект обучения в познании природы и окружающей среды(Aed kui õpiobjekt looduse ja keskkonna tundmaõppimisel)
Курс даёт представление, как различные темы, связанные с садоводством, могут быть интегрированы в школьные или детские уроки по различным темам, связанным с природой.

 

Toimunud koolitused:

Meie toidu käejälg

Võta ühendust

Kui Sul tekkis küsimusi, võta julgesti ühendust:

IneseInese Freimane

inese@opetajatemaja.ee
(+372) 5565 5486