Studio 22 „Temet nosche ehk tunne iseennast” 22.11.2018-12.01.2019

„TEMET NOSCE ehk tunne iseennast”

Studio 22 näitus

Tallinna Õpetajate Maja Kunstigaleriis

Näitus on avatud  22.11.2018-12.01.2019   E-R 9.00-17.30

 

Osalejad:

 

Eva Vint, Evar Riitsaar, Ingrid Järv, Jaak Johanson, Jaak Saks, Marge Laast, Marge Viirg, Mauri Gross, Martin Vällik,

Rainer Kurm, Raini Laide, Riina Grethiel Leppoja-Kaljusmaa, Sven-Erik Stamberg, Tõnis Vint

 

Temet nosce on ladinakeelne versioon Delphi Apolloni templi kreekakeelsest tervituskirjast gnothi seauton, mis tõlkes tähendab „tunne iseennast“. Apolloni tempel oli ka mõistatusliku Delphi oraakli asupaik ning müütide järgi asus seal omphalos – maailma kese. Sümboolselt tähistas Delphi oraakli külastamine teekonda omaenda sisima olemuseni, kust leiame vastused kõikidele oma küsimustele. Kuulsat Delphi maksiimi „tunne iseennast“ on proovinud tõlgendada mitmed vanakreeka filosoofid ja hilisemad kristliku taustaga mõtlejad, kuid algselt võis see juhis olla pärit vanast Egiptusest. Nimelt asus Luxoris kaheosaline tempel, kus väline osa, mis tähistas inimkeha kui jumalikkuse asupaika, oli avatud kõigile, seevastu sisemine tempel oli ülisalajane ja sinna lubati vaid neid, kes olid valmis omandama sügavamaid, vaimumaailmast tulevaid teadmisi. Sisemisse templisse sisenejale öeldi: „Inimene, tunne iseennast ja sa hakkad mõistma jumalaid“. Vanadel kreeklastel tähendas see maksiim aga soovitust mitte sõltuda teiste inimeste arvamusest, vaid jääda truuks iseendale ja oma unikaalsele teekonnale. 19. sajandi algul kirjutas Ralph Waldo Emerson selle maksiimiga seoses luuletuse, kus ta ütleb: „Enesetundmine tähendab Jumala tundmist, kes elab igas inimeses“.

 

Küsides endalt: „Kes ma olen?“, asume teekonnale, mille viljad selle näituse kontekstis avalduvad meie loomingu kaudu. Meie eesmärgiks on jõuda tõeni iseendas – just sellisel määral, nagu see parajasti hoomatav on. Enda olemuse tundma õppimine võib avada nii mõnegi ukse ning juhatada meid maailma/universumi/jumalikkuse sügavama mõistmise poole. Meie taotluseks on luua „endasse vaatamise ruum“, mis toimiks ka vaataja puhul ning tekitaks huvi ja soovi mõista, mida „tunne iseennast“ tema jaoks isiklikult tähendab.

 

Studio 22 tutvustus

 

Studio 22 ühendab kunstnikke, kelle jaoks kunsti loomine on vaimne teekond – enese sügavaimat olemust uuriv praktika. Peamiseks meetodiks on tunnetuslik-visuaalne märgikeel, mis ületab eri kultuuride ja vaimsete traditsioonide vahelised piirid. Kuigi meie seas on neid, kelle jaoks vaimsus on seotud mõne kindla religioosse idee või õpetusliiniga, on teiste jaoks see teekond vabam ja sekulaarsem. Siiski ühendab meid püüd olla alati kooskõlas omaenda sisima tõetunnetusega. Seega on igaüks meist oma unikaalsel rajal, kus olles lähtume ühisest eetilisest ja esteetilisest aluspõhjast. Seda aluspõhja on meile tutvustanud Tõnis Vint, kes on inspireerinud meid ka visuaalset märgikeelt ja sümboleid edasi uurima. Kunsti luues püüame toimida väljaspool lineaarset aegruumi raamistikku ning olla ühenduses nii minevikupärandi kui tulevikunägemustega. Eeldame, et Eesti kuulus kunagi suuremasse kultuuriliselt terviklikku areaali ning et meie pärandis peituv visuaalne ja ka sõnalis-sümboolne informatsioon lähendab meid nii keltidele kui Kaug-Ida mõttelaadile, kus inimelu ja ka kunstiloomingu põhifookuseks on terviklikum, erisusi tasakaalustav maailmanägemus, mis loob ka võimalused kõrgkultuuriliseks eneseväljenduseks.

 

Vt lisaks: www.stuudio22.ee