„Roerichi pakt. Ajalugu ja tänapäev“

Meil on suur rõõm tervitada Tallinna Õpetajate Majas rahvusvahelist kultuurilis-hariduslikku näituseprojekti „Roerichi pakt. Ajalugu ja tänapäev“, mida on eksponeeritud paljudes maailma riikides ja mis nüüd on jõudnud ka Eestisse.

Rahvusvaheline Roerichite keskus käivitas projekti 2012. aastal UNESCO peakorteris Pariisis UNESCO patronaadi all, eesmärgiga tuletada meelde tuntud kunstniku ja teadlase Nikolai Roerichi silmapaistvat algatust, mis oli seotud esimese rahvusvahelise kultuurimälestiste kaitse leppe (Roerichi  pakti) allkirjastamisega.

Kahtlemata aitab see projekt konsolideerida rahvusvahelise üldsuse jõupingutusi rahu ja kultuuri kaitsmisel, toetudes Roerichi pakti peamisele sõjavastasele ideele – „Rahu kultuuri kaudu. Tasub märkida, et Argentiinas omistati sellele näitusele „rahvusliku ja haridusliku huvi“ staatus.

Eestit seob Roerichi pakti ideedega nii mõndagi. Eesti Roerichi pakti ja Rahu Lipu komitee olemasolu ennesõjaaegses Eesti Vabariigis ning toona toimunud arutelu riiklikul tasandil paktiga liitumise võimaluste üle räägivad iseenda eest. Kahjuks ei võimaldanud 20. sajandi traagilised sündmused plaanitut teostada.

Näituse avamine Tallinna Vanalinnas Eesti Vabariigi 100. aastapäeval on sügavalt sümboolne ning sisendab suurt lootust tõelise kultuuri ideede kinnistumisele ühiskonna teadvuses. Usume, et  käesolev projekt on samm Roerichi pakti üllaste ideede elluviimisel Eestis.

Näitus on avatud E-R 9.00-17.30 Tallinna Õpetajate Maja galeriis 23.08.-13.09.2018
Näitus on tasuta.