Rein Mägar näitus „Valguse ja varju piiril“

See pealkiri sellisel kujul sündis alles käesoleva näituse koostamise ajal ning on sobiv seletus miks nendes minu viimase aja töödes on nii oluline osa just valgusel. Teatavasti algas ka maailma loomise tähtis töö kõigepealt valguse loomisega. Ja ennäe, sellest silmapilgust peale hakkasid asjad näitama ka oma vormi, sest valgus sünnitab varju ja nende kahe vahepealsed astmed – otsevalgus, peegelduv valgus, langev vari, omavari jne. voolivadki asjadele kuju.

Seda kõike räägiti mulle kunagi juba koolis ja kindlasti pole paha kõiki neid õpetusi aeg-ajalt meelde tuletada. Meenub veel, et kompositsiooniõpetuses tegime harjutusi joonega ja püüdsime sealjuures tekkinud emotsioone sõnastada, näiteks joon vertikaalselt – aktiivne, joon horisontaalselt – rahulik, paksem joon – tugevam emotsioon jne. Nüüd oleme jõudnud aega kus ainuüksi samalaadsed harjutused joonega, kuid kalleimaid materjale ja värve kasutades ning teostatuna suuremal formaadil võib juba kunstiteosena näitusele riputada. Varieerimise võimalusi leidub pikaks ajaks!

Kuid meenub ka muid õpetusi, mida meie vanad õppejõud oma õpetajatelt olid kaasa saanud.

Et valgust kujutada on vaja kõrvale valguse vastandit – varju. Tegelikult on ju vari ise lihtsalt valguse sünnitus. Aga valguse ja varju erinevate tugevuste abil sünnib vorm ja vormi kujutamine. Ning kus esineb kõige ilmekamalt, kõige täiuslikumalt,  kõige mitmekesisemalt looduse vormilooming – inimeses muidugi! Nagu siinolevatel töödel näha, olen ma selleks appi võtnud looduse ülima vormiloomingu – inimkeha. Ja pealegi inimsoo kaunima poole, et endal ka silmarõõmu, mitte ainult töörõõmu oleks.

Loodan ainult, et minu ettevõtmine siinsetel akvarellidel kujutatud daamide hulgas hukkamõistu ei leia. Olen igati püüdnud jääda diskreetseks ja lugupidavaks.

Need figuraalsed tööd, õigemini portreed, on teistlaadsed ja erinevad minu varasematest maastiku- ja meremaalidest. Usun ise, et see nn. uus lehekülg on ka edasiminek minu teel. Nende hulgas pole ka seekord veel minu parimat tööd, see on ikka veel kusagil eespool kuid usun, et selleni ma ikka jõuan.

Kuid värvid on kõige kirkamad just valguse ja varju piiril. Selle piiri leidmine ongi mängu ilu ja rõõm.

Rein Mägar