MTÜ Lastekaitse Liit näitus „Märka Last“.

Näitusega tähistame liidu taasloomist 25 aastat tagasi ning täname sümboolselt kõiki, kes vabatahtliku lastekaitsetegevuse ideed aegade jooksul on toetanud. Esitlusvormiks valisime meie algatuste ja projektide tutvustamiseks loodud plakateid läbi aastate. Trükised peegeldavad ilmekalt oma aja vaimu, väljakutseid ja ühiskonnas lastega seotud aktuaalseid teemasid. Plakatitemaailma on koondatud visuaalsed sõnumid meie keerukast maailmast, mis mõjutab nii tänast last kui tema kaudu homset riiki. Teemade sissejuhatuseks oleme kasutanud 2012. a novembris korraldatud joonistus- ja esseekonkurssi „Kuula last!” osalenud laste mõtteid.

Sõnapaar „Märka Last” on Lastekaitse Liidu filosoofia ning tegevustega läbipõimunud sõnum, millega kutsume iga Eesti inimest lapsi veel enam mõistma, märkama, kuulama ja aitama. Selle lipukirja all kutsume lapsi kaasates ühiselt lapsesõbralikku ühiskonda kujundama.

Nagu öeldud, tutvustab näitus meie pikaaegset tööd. Samas on väljapanek vaid põgus ülevaade ühiskonda teatud ajahetkel kõnetanud teemadest. Kolm põhisuunda on lapse õigused, positiivne vanemlus ja lapse kaitse vägivalla eest.  Need sambad on kandnud Lastekaitse Liidu tegevusi organisatsiooni taasloomisest saati. Kinnitame, et MTÜ Lastekaitse Liit töötab vabal tahtel põhineva liikumise kaudu raugematu hoole ja tähelepanuga edasi. Teeme kõik, et tagada lapse õigusi ja neid edendada.

Kas Eesti on muutunud lapsesõbralikumaks? Küsigem seda ka endalt ja tegutsegem võimalustest lähtudes ikka ja alati laste nimel, ühiskonna lapsesõbralikumaks muutumise heaks! MTÜ Lastekaitse Liit väärtused on õnneliku lapse silmades!

Meeldivaid ja mõtlemapanevaid elamusi soovides
MTÜ Lastekaitse Liit
www.lastekaitseliit.ee

Näitus on avatud 1.-4.10.2013 kl 9-17.30, muudel aegadel kui maja on sündmuste tõttu avatud. Info tel 615 5160.