„Maalitud kolmel erineval viisil“

Orest Kormašov, Lilian Mosolainen ja Renee Aua on Tallinna Ülikooli Kunstiosakonna maaliõppejõud. Sellest johtuvalt, Õpetajate Maja peaks olema igati sobilik koht antud kolme autori tööde eksponeerimiseks.

Võib öelda, et tänapäevane maal on paljulubav, fotorealismist  abstraktsionismini kõik võimalused aktsepteeritud kus igale maalilaadile leidub oma austajaskond. Maalikunstis valitseb täielik demokraatia ja erinevad maalimisviisid, teemad, motiivid pole mitte üksnes lubatud vaid lausa soositud. Käesoleval näitusel võib märgata kolme alateemat: inimene, keskkond ja esemed. Teemad on üksnes ajendiks, eelkõige on püütud maalides vahendada  värvide abil oma ideesid ja otsinguid. Mingit sotsiaalselt akuutset probleemi või selle analüüsi käesolevates töödes ei ole eraldi eesmärgiks seatud. Maalijat on alati huvitanud värv kui väljendusvahend. Seda enam maaliõpetajat, kes peab igapäevases töös värvikoosluseid analüüsima.

Tavapärases maalistuudios on enamasti õppeülesanded akadeemilist laadi ehk maakeeli, pildil peavad kõik asjad õigesti maalitud olema. Paraku on sellisel akadeemilisusel väike viga, pildid kipuvad isikupäratult üksteise sarnasesed sündima. Pikemas plaanis isegi igavad vaadata ja emotsionaalselt vähepakkuvad. Kuigi metoodilise tegevuse vaatepunktist ülimalt vajalik tegevus maalimisvõimaluste ja probleemidega tutvumiseks. Seega intrigeeriv küsimus, kuidas maalida edasi kui kuiv stuudium läbitud. Kuidas leida kunstniku isikupära ja teema milles avalduks kunstniku credo. Kas maaliõpetaja, kes päevast päeva maalimise ABC-d drillib, suudab ise midagi õpetatavast erinevat luua. Kindlasti on siin oht jääda nagu orav rattas tormama.

Ilmselt siin peitub ka üks põhjus miks käesolev näitus ülesse seatud on. Aeg ajalt tuleb kolleegidega koos vaadata üle mis hetkeseisul maaliotsingutes toimub, saada tagasisidet ja tutvustada üliõpilastele, maalihuvilistele oma suundumusi. Tihti saab inspiratsiooni ja tegutsemise jõudu just sõbra töödest.