Jurģis Skulme maalide näitus

Jurģis Skulme on sündinud 13. novembril 1928 Riias. On aktiivselt tegev nii maalijana kui kunstiajaloo vallas.

Võtab osa näitustest alates 1954. aastast, mil ta lõpetas Läti Riikliku Kunstiakadeemia. Samal aastal võeti ta Läti Kunstnike Liidu liikmeks. Vahepaus oli 1977-1984 mil ta mõisteti süüdi nõukogude võimu diskrediteerimise eest. 1985.a alustas taas aktiivset näitusetegevust. Tema näitused on olnud Lätis, Shveitsis, Rootsis, Saksamaal. Kunstnik on korraldanud ca 20 teiste kunstnike näitust, sealhulgas 2 represseeritud kunstniku näitust.

Ta on mitmete raamatute autor. Ta on ka suure hulga artiklite autor, mis käsitlevad kunsti, kunstnike elu ja tegevust, samuti on mitmeid kordi käsitlenud kultuuriväärtuste säilitamise temaatikat.

 

1954 – lõpetas Läti Riikliku Kunstiakadeemia
1954 – võeti vastu Kunstnike Liidu liikmeks, kust arvati välja poliitilistel põhjustel 1978 ja taastati tema liikmeseisus 1989. aastal
1961-1963 – juhatas kujutava kunsti stuudiot VEFi kultuuri- ja tehnikapalee juures
1961-1977 – kunstiajaloo teadur Kunstiakadeemias
1971 – kaitses kandidaadi dissertatsiooni teemal ˝Kaubandusgraafika Läti Vabariigi kujutavas kunstis˝ Tartus (juhendaja V. Vaga)
1977 – mõisteti süüdi nõukogude võimu diskrediteerimise eest
1977-1980 – kandis karistust Daugavpilsis, peale mida töötas katlakütjana Noorte Naturalistide majas
1985 – taas alustas aktiivset näitusetegevust
1994 – rehabiliteeriti täielikult

Näitused:
Võtab osa näitustest alates 1954. aastast (vahepaus 1977-1984)
Tähtsaimad näitused: Riia (1960, 1993, 1996, 1999, 2000, 2008), Liepaja (2007), Valkla (1986), Tukumse (1993), Madone (1995, 1959), Volketswil, Šhveits (1999), Falun, Rootsi (1997), Saksamaa (1995).
Kunstnik on korraldanud ca 20 teiste kunstnike näitust, sealhulgas 2 represseeritud kunstniku näitust (1991, 1993).

Publikatsioonid:
Raamatute autor.
˝Krišjanis Kurga˝ (1959)
˝Lize Dzeguze˝ (1961)
˝Janis Rosenthali elu ja tegevus˝ (1966, koostöös oma isaga)
˝Tedors Zalkalnsi elu ja tegevus˝ (1972)
˝Wilhelms Purvitise elu ja tegevus˝ (1972)
˝Uga Skulme˝ (1995)

Jurģis Skulme on ka suure hulga artiklite autor, mis käsitlevad kunsti, kunstnike elu ja tegevust, samuti on mitmeid kordi käsitlenud kultuuriväärtuste säilitamise temaatikat.