Ilona Matson „Omne vivum ex ovo“

„Omne vivum ex ovo”  – „Kõik elav tuleb munast”

Kontseptuaalkunstnikud on pigem müstikud kui ratsionalistid. Nad jõuavad niisugustele järeldustele, millele loogika ei suuda viia.”Sol LeWitt (Ameerika kunstnik)

Iga minu poolt loodud maal on värvi, vormi ja ruumi eksperiment ning uurimine. Mõnikord juhin mina ideed, aga vahel idee mind. Sageli on pideva inspiratsiooni allikaks uued elukogemused. Enne kui nad muutuvad maaliks, möödub küllaltki pikk ajavahemik, mille jooksul ma püüan jõuda nende kogemuste tuumani, mida kavatsen maalida.

Arvatavasti võib minu maale pidada kontseptuaalkunstiks: kõigepealt mõtlen ma välja idee ning seejärel teen maalisarja antud teemal. Oma ideid materialiseerides küsin endalt alati: kas selles teemas on mingi metafüüsiline sügavus ning milliste vahenditega saan ma seda väljendada?

Maalisarja „Omne vivum ex ovo” luues kasutasin ma erinevaid tehnilisi võtteid – selliseid, mida nõudsid loodavad kujundid. Mulle meeldib, kui töös ei ole kuiva reeglikohasust ja lõpetatust, vaid esineb mängulisuse element ning sissetungimine uutesse ja senini uurimata valdkondadesse. See võimaldab vaatajal lülituda loomisprotsessi ning avastada midagi enda jaoks ja enda sees.

Loominguline tegevus on minu elu põhiosaks. Seetõttu ei piirdu ma ainult maalimise ja galerii väljapanekutega, vaid juhatan ka oma kujutava kunsti stuudiot „Bastor”.

Usun, et elus ei peaks püüdma ületada teisi, vaid iseennast.

Ilona Matson
kunstnik, pedagoogika magister, kunstistuudio „Bastor” juhataja