Tiia Külv kunstistuudio näitus “Igaüks maalib omaette” 1.-30.08.2022

Pilt ja maalimine – värv – on osa inimesest, osa meist kõigist. Kujund ja värv annavad lõputuid kooslusi – nii tuttavaid kui vähem tuttavaid. Kujundid ja värvid korduvad, kuid ei kattu kunagi. On omamoodi absurdne hinnata pildi tegijat, mis on kujutav ise, kuid kõlab nagu. Tee nagu see või nagu nemad seal on harjutuslikult muidugi kasulik, kuid hinnanguliselt taunitav.

Me oleme inimesed – mõtlevad olendid. Iseseisvad mõistatused iseendale.

Siin ei ole pilt asi, vaid mõtteaine. Nii tegijale, kui vaatajale. Kuid sedapuhku asjaolusse, asja olemusse. Nagu unenäkku, sundmõtteisse, kujutlusteisse takerdunuile või nendest lahtipääsnuile – neile, kes huvituvad. Neile, neist ja nende jaoks, kes tunnevad puudust mitte asjadest, omamisest, vaid asjadega seoses olemise viisidest ja arusaamadest, mis jäävad väljaspoole tarbimist – väljaspoole iha, neelamist, kombitavust: saamist. See iha, maitse ja kombitavas pildil kujutataval suunal on mentaalse päritoluga ja sõltub vaimse kodeerituse astmest meis kõigis eraldi ja milles on mõistetavalt takistusi – nii tehnilisi kui mõttelisi, kus on palju alateadvuslikku. takistused on selleks, et need ületada. Kuid enne, aga ka pärast on mõtlemiste koht. Konflikt  toob probleemi lahenduse, aga enne tuleb sellega vastastikku seista. Pilt on üks neist moodustest, kuidas lahendada salapära – olgu see rõõm, kurbus või abitus oma tunnete ees – eneses. See salapära võib avalduda ootamatul viisil ja kujul, mis võib jahmatada tegijat ennastki. Siis on suund õige ja vaataja võtab selle vastu. Mitte niivõrd kui lahendi, vaid kui mõtte uues mõõtkavas.

Kui võtta aluseks spontaanne lähenemine kujutatavale, on see reeglina üldistus. Aimatav kujund selles on kujutuslik. Nii tegija kui vaataja poolt vaadatuna.

Pole mõtet rääkida professionaalsusest vanas heas akadeemilises vaimus, kui koolide õppeprogrammides ei käsitleta lineaarperspektiivi seadusi kui meie kultuurilise mõtlemise alust, ajalugu, kuigi see ei segaks ju teisi pertseptiivseid lähenemisi kujutatavale.

Nii et tunnustus julgetele väljaspool ametlike professionaalide maailma, mis kas jääb või ei jää allapoole nimetatut. Kuid nad moodustavad samamoodi uusi loomupäraseid kooslusi.

Aeg inimestes muutub, kuid tung kujutatava suunas jääb.

 

Tiia Külv

5656 5373; kevad.ter@gmail.com

 

Näitus on avatud Tallinna Õpetajate Maja galeriis 01.08-30.08.2022, E-R 10-17. Sissepääs tasuta, näituse külastamiseks helistada 5850 5087