Tööpakkumised

HARIDUSVALDKONNA KOOLITUS- JA ARENDUSJUHT

 

Eesmärk:

 • Tallinna õpetajate ja haridusjuhtide professionaalset arengut toetavate koolituste korraldamine: koolitusprogrammide väljatöötamine, arendamine ja elluviimine.
 • Lisaks õpilasvõistluste korraldamisele kaasaaitamine koostöös ainekomisjonide eestvedajatega.

 

Väljakutsed:

 • Peamiselt veebipõhiste koolituste korraldamine (vähendamaks kontaktõppest tulenevaid riske);
 • Koolitustel osalevate haridusasutuste ja nende töötajate osakaalu suurendamine;
 • Koostöövõrgustiku arendamine;
 • Õpilasvõistluste kaasajastamine.

 

Peamised tööülesanded:

 • Koolitusprogrammide väljatöötamine vastavalt Tallinna Haridusameti sõnastatud prioriteetidele ja Tallinna haridusstrateegia 2020-2030 eesmärkidele;
 • Koolituste elluviimiseks sobilike koolitajate leidmine ja koostöötingimustes kokkuleppimine;
 • Õpilasvõistluste korraldamisele kaasaaitamine;
 • Koolituste ja õpilasvõistlustega seonduva kommunikatsiooni korraldamine;
 • Koolituste ja õpilasvõistluste eelarve koostamine ja jälgimine;
 • Finants- ja sisuaruannete koostamine;
 • Koostöövõrgustiku edendamine, sh Tallinna linna munitsipaalharidusasutustega ja koostöövõimaluste otsimine;
 • Haridusalstel konkurssidel ja projektides osalemise korraldamine;
 • Erinevate tegevuste (koolitused, võistlused, koostööprojektid) tulemuslikkuse analüüsimine;
 • Kvaliteedipoliitika elluviimine ja arendamine, sh pikemas perspektiivis huvigruppide tagasisidesüsteemi arendamine.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • Kõrgahridus;
 • Varasem töökogemus haridusvaldkonnas ja koolituste korraldamisel;
 • Soovitavalt kvaliteedi- või arendusjuhina töötamise kogemus;
 • Teadmised ja oskused muutuva (nüüdisaegse) õpikäsituse rakendamisest üldhariduskoolides;
 • Head koostöö-, suhtlemis- ja läbirääkimisoskused;
 • Süsteemne mõtlemine ja tervikpildi nägemise oskus.

 

Omalt poolt pakume:

 • Vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd;
 • Head asukohta Tallinna vanalinnas;
 • Osaliselt kodukontoris töötamise võimalust;
 • Enesearengut toetavat töökeskkonda;
 • Võimalust panustada kaasaegse hariduse andmisesse Tallinnas tänu pädevatele ja pühendunud õpetajatele.

 

Lisainfo:

 • Ametikohale asumise aeg: esimesel võimalusel augustikuu jooksul;
 • Asukoht: Tallinn, Raekoja plats 14;
 • Täistööaeg.

 

Kandidaadil palume esitada:

 • Elulookirjeldus;
 • Motivatsioonikiri või -videoharidusvaldkonna koolitus- ja arendusjuhina;
 • Ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

 

Kandideerimisdokumendid saada e-maili aadressile allan@opetajatemaja.ee.

 

Kontaktisik

Allan Kaljakin
direktor
5282291