Tööpakkumised

HARIDUSVALDKONNA KOOLITUS- JA ARENDUSJUHT

 

Eesmärk:

Toetada muutuva õpikäsituse rakendumist Tallinna haridustöötajate ja -juhtide professionaalset arengut toetavate koolituste kaudu.

 

Väljakutsed:

 • Koostöövõrgustiku arendamine;
 • Koolitustel osalevate haridusasutuste ja nende töötajate osakaalu suurendamine;
 • Õpilasvõistluste kaasajastamine.

 

Peamised tööülesanded:

 • Koolituste väljatöötamine vastavalt Tallinna haridusstrateegia 2030 eesmärkidele;
 • Koolituste elluviimiseks sobilike koolitajate leidmine ja koostöötingimustes kokkuleppimine;
 • Õpilasvõistluste korraldamine (sh olemasolevate kaasajastamine ja uute välja töötamine);
 • Kvaliteedipoliitika elluviimine ja arendamine;
 • Koolituste ja õpilasvõistluste eelarve koostamine ja jälgimine;
 • Koolituste ja õpilasvõistlustega seonduva kommunikatsiooni korraldamine;
 • Koostöövõimaluste otsimine ja osalemine projektides;
 • Huvigruppide tagasisidesüsteemi arendamine;
 • Erinevate tegevuste (koolitused, võistlused, koostööprojektid) tulemuslikkuse analüüsimine;
 • Finants- ja sisuaruannete koostamine.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • Kõrgahridus;
 • Projektijuhtimise või koolituste korraldamise töökogemus;
 • Soovitatavalt töökogemus haridusvaldkonnas ja/või kvaliteedijuhtimise alal;
 • Teadmised ja oskused kvaliteedijuhtimise alal;
 • Koostöö-, suhtlemis- ja läbirääkimisoskus; süsteemne mõtlemine, tervikpildi nägemise oskus.

 

Omalt poolt pakume:

 • Vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd;
 • Head asukohta Tallinna vanalinnas;
 • Osaliselt kodukontoris töötamise võimalust;
 • Enesearengut toetavat töökeskkonda;
 • Võimalust panustada hariduse edendamisele Tallinnas.

 

Lisainfo:

 • Ametikohale asumise aeg: esimesel võimalusel peale konkursi lõppu;
 • Asukoht: Tallinn, Raekoja plats 14;
 • Täistööaeg.

 

Kandidaadil palume esitada:

 • Elulookirjeldus;
 • Motivatsioonikiri või -video, milles tutvustad lühidalt ka oma visiooni Õpetajate Maja rollist Tallinna hariduses;
 • Ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

 

Kandideerimisdokumendid saada hiljemalt 14. maiks e-maili aadressile allan@opetajatemaja.ee.

 

Kontaktisik

Allan Kaljakin
direktor
5282291