Aiaplaani joonistamine

Praktilises aiakujunduse õpitoas tegeleb iga osaleja õppejõu juhendamisel oma aiaprojektiga.

Tundides läbitakse samm-sammutult aiakujunduse esmased etapid. Alustatakse krundi analüüsist. Edasi tehakse vastavalt kogutud infole ja omanike soovidele aia funktsionaalne eskiis - leitakse erinevatele aiaosadele ja -elementidele sobivad asukohad ning suurused. Järgnevalt valitakse sobiv kujundusstiil ja -temaatika ning joonistatakse kujundusplaan. Soovi korral valitakse materjalid ja valgustite asukohad ning lahendatakse istutusalade taimestus.

Kursuse lõpuks valmib igal usinal osalejal oma aia kohta individuaalne aiaplaan.
Esimesse loengusse tulles on vaja kaasa võtta kujundatava aia alusplaan ning töövahenditest harilik pliiats, värvipliiatsid, kustutuskumm ja joonlaud.

Lektor Maarja Gustavson on tegev maastikuarhitekt. Praktiline vajadus ja järjest süvenev huvi aianduse vastu viis algselt arhitektiks õppinud ning aastaid sisearhitektina töötanud Maarja 2005. aastal edasi õppima Räpina Aianduskooli maastikuehituse erialale ja seejärel TTÜsse maastikuarhitektuuri magistrantuuri. Maastikuarhitektina ulatub täna ta tööde spekter koduaia kujundustest kuni suurte linnaruumi haljastusprojektideni.

Aiaplaani joonistamine sobib hästi Aiakujundaja ABC jätkukursuseks, kus õpitud aiakujunduse teooriaid praktikas rakendada.

Kursuse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14
Aeg:
Teisipäeviti, 31. märtsist - 5. maini kell 18.00-20.00 (21. aprillil tundi ei toimu)
Maht:
5 x 2h
Juhendaja:
Maarja Gustavson
Hind:
192 € / 153,6 €
Grupi suurus:
10 inimest
Lisainformatsioon:
Soodushind -20% Tallinna haridustöötajatele, ISIC ja ITIC kaardi omanikule.
Koolitusjuht:
Tiiu Paas 615 5162 / 5548856 tiiu@opetajatemaja.ee

Kursuse materjalid

1. loengu slaidid:2. loengu slaidid:
3. loengu slaidid:4. loengu slaidid:
5. loengu slaidid: