Üldised põhimõtted

 • Tuleb õppida elama COVID-19 haigusega, sest see ei ole kuhugi kadunud!
 • Uus hooaeg algab tavapärasel viisil;
 • Tallinna Õpetajate Maja on valmis tegutsema vastavalt Tallinna koroonaviiruse leviku kolmele stsenaariumile: roheline, kollane, punane.

 

Rohelise stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid:

 • Riikliku mõõdikuna COVID-19 haigusesse nakatunuid ei ole tuvastatud;
 • Või nakatunute arv ei ületa Eestis 25 uue nakatunu piiri 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul.

 

Kollase stsenaarium realiseerumise kriteeriumid:

 • Vabariigi Valitsus on kehtestanud hädaolukorra COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks;
 • Kahe nädala jooksul lisandub Eestis rohkem kui 25 uut nakatunut 100 000 elaniku kohta.

 

Punase stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid:

 • Vabariigi Valitsus on kehtestanud eriolukorra COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks;
 • Kahe nädala jooksul lisandub Eestis rohkem kui 50 uut nakatunut 100 000 elaniku kohta.

 

Kliendi* hea käitumise tava

 • Peab kinni üldtunnustatud hügieenireeglitest (nt majja sisenedes desinfitseerib oma käed);
 • Järgib oma terviseseisundit**;
 • Koolitusele või üritusele tulles võtab kaasa isikliku kirjutamisvahendi ja vajadusel maski;
 • Puhastab kirjutusaluse või laua enne selle kasutamist;
 • Haigena koolitusele ega mõnele muule üritusele ei tule;
 • Riskirühma kuuluvana hoidub koolitusele või üritusele tulemisest;
 • Koroonaviirusesse nakatumise korral informeerib oma kontaktisikut Õpetajate Majas.

 

Vaata ka Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti videot “Kuidas kasutada isikukaitsevahendeid?”

 

Tallinna Õpetajate Maja tegevused

• Märgpesu 1 x päevas;
• Regulaarne ruumide tuulutamine;
• Ühiskasutatavate pindade puhastamine peale igakordset kasutamist;

 • Jälgib, et majja sisenemisel kliendid desinfitseeriksid oma käsi;
 • Lähtub ruumide paigutamisel kontaktide vähendamise ja hajutamise põhimõtetest;
 • Haigustunnustega kliendil palub teiste tervise kaitsmise nimel koju pöörduda;
 • “Kollase stsenaariumi” puhul tagab, et töötajad, koolitajad ja ürituste läbiviijad kannaksid visiiri;
 • On valmis koolitustegevused ümber korraldama veebipõhiselt;
 • Tagab vajaliku kommunikatsiooni nii e-maili teel kui ka oma Facebooki ja kodulehel.

 

Ülal nimetatud tegevusjuhiste järgimine aitab tõkestada koroonaviiruse levikut  ja ära hoida n-ö viiruse teise laine puhangut.

 

* Kliendi all peame silmas on koolitusele või mõnele muule Tallinna Õpetajate Majas toimuvale üritusele tulevat inimest.

** Koroonaviirusega nakatunud inimestel on kõige sagedamini üks või mitu järgmistest sümptomitest.