Tõhus probleemilahendamine

Mis on üldse probleem ja kas iga asi, mida me tahame kirjeldada kui probleemi, on seda? Kuidas selgitada välja, mis on põhjus ja mis tagajärg ning kuidas jõuda probleemi tuumani ning lahenduseni süsteemse mõtlemise abil? Koolitusel pakutakse süsteemse mõtlemise mudelitele rajanevat probleemilahenduse metoodikat, mis aitab koolitusel osalejal paremini toime tulla väärtus- ja staatuskonfliktis tekkivate probleemide lahendamisega.

 

Koolitaja Erik Reinhold on kogenud juht ja juhtimiskoolitaja, osalenud nii avaliku- kui erasektori ettevõtete ja ettevõtmiste arendamisel Eestis ja kaugemal, teeninud 25 aastat Eesti kaitsejõududes erinevate üksuste juhi ja juhtide koolitajana. Täna on Erik Pärnumaa arenduskeskuse juhataja. Erik on lõpetanud Šveitsi föderaalse tehnikakõrgkooli sõjakolledži sõjaväepedagoogika erialal, täiendanud end juhtimise ja eri juhtimisvaldkondade integratsiooni alal Saksamaal, Šveitsis, Taanis, Soomes, USAs ja mujal.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

  • Tunneb enamlevinud probleemilahenduse süsteemsete mõttemudelite elemente;
  • Analüüsib iseenda kogemusele tuginedes reaalelulise probleemi olemust, eristab selles põhjuseid ja tagajärgi;
  • Rakendab süsteemset probleemilahenduse mudelit oma tööalase probleemi analüüsimisel, tegevusalternatiivide loomisel, alternatiivide võrdlemisel, hindamisel ja valikul;
  • Kasutab probleemolukorras staatuskonflikti juhtivaid kommunikatsioonivõtteid.

 

Õppemeetodid:

Loeng, õppevestlus, grupiarutelu, grupiharjutus, foorum-teater

 

Sihtrühm:

Koolitajad, sisekoolitajad, õpetajad

KOOLITUSE DETAILID

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14
Aeg:
21.09.2021 kell 10.00-15.30
Maht:
6 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Erik Reinhold
Hind:
Koolituse täishind on 72,00 eurot. Soodushind -30% haridustöötajatele üle Eesti 50,40 eurot
Grupi suurus:
kuni 15 inimest
Koolitusjuht:
Inese Freimane,  (+372) 5565 5486inese@opetajatemaja.ee või Sander Kiviloo, (+372) 554 8572sander@opetajatemaja.ee

KOOLITUSE TEEMAD

  1. Probleemi sõnastamine. Mis on üldse probleem ja kas iga asi, mida me tahame kirjeldada kui probleemi, on seda? Kuidas selgitada välja, mis on põhjus ja mis tagajärg ning kuidas jõuda probleemi tuumani
  1. „Tean – Saan – Võin – Teen“ mudel. Kuidas läbi süsteemse mõtlemise jõuda optimaalse lahenduseni
  1. Väärtuskonflikt ja staatuskonflikt. Kuidas rakendada isiklikku väärtusruumi probleemide lahendamise teenistusse?  Kuidas lahendada ja juhtida kommunikatiivset staatuskonflikti – ülem- ja alamstaatusest ja selle juhtimisest
  1. Praktiline treening – otsusekommunikatsioon, lahendusest teatamine, nõusoleku saavutamine – praktilised kommunikatsioonivõtted