Tingimused

Registreerimine

 • Kursusele registreeruda on Sul võimalik kuni kursuse täitumiseni või kuni päev enne kursuse algusaega.

Tasumine

 • Registreerudes kursusele, saad maksta kohe läbi pangalingi või maksta 14 päeva jooksul arve alusel.
 • Arve tähtaegne maksmine (14 päeva jooksul peale registreerumist) on kursusel osalemise eelduseks, vastasel juhul registreering tühistatakse automaatselt.
 • Kursuse eest saad tasuda vaid pangaülekandega Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse esitatud e-arve alusel. Kahjuks sularahas tasumine pole võimalik.
 • Hiljemalt enne esimese tunni toimumist peab Sul olema kindlasti kursuse eest tasutud täies ulatuses.

Soodustused

 • Soodushind –20% kehtib Tallinna Haridusameti ja selle hallatavate asutuste haridustöötajatele (koolide, huvikoolide ja lasteaedade õpetajad) ning ISIC- ja ITIC-kaardi omanikele.
 • Soodustus kehtib vaid eraisikutele ja korraga saab kasutada vaid ühte soodustust.
 • Soodushinna taotlemiseks märgi registreerimisvormi kindlasti ISIC/ITIC kaardi number ja kehtivusaeg, haridustöötaja soodustuse puhul anna teada ka töö- ja ametikoht.

Isikuandmed

 • Kasutame teie isikuandmeid arve tegemiseks ja kursuse lähenedes info edastamiseks. Eraisikule on vaja arvega tasumisel isikukoodi, sest arve esitamisega tekib isiku vastu nõue ja nõue on alati konkreetse isiku vastu ning isikukood on ainuke asi mis tõestab, et tegemist on õige inimesega. Sellised nõuded tulenevad seadustest.

Loobumine

 • Kursusest loobumisest teavita palun koolitusjuhti esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kolm päeva enne kursuse algust. Vastasel juhul kursuse tasu ei tagastata.
 • Kui kursusele registreerudes logisid end eelnevalt ID-kaardiga sisse, siis saad osalemise ka ise tühistada – seda ainult siis, kui kursuse eest pole veel tasutud.
 • Kursusel osalejate vähese arvu korral on Tallinna Õpetajate Majal õigus kursuse algusaega edasi lükata või kursus ära jätta. Kursusele registreerunuid teavitatakse sellest esimesel võimalusel, enamasti mõned päevad enne kursuse algust. Sellisel juhul tagastab Õpetajate Maja kursuse tasu täies ulatuses.

 

Kui tekkis küsimusi või soovid kursustest lähemalt kuulda, võta meie koolitusjuhtidega ühendust, kes annab sulle head nõu!