Tähenduslikkuse tee

Õnn on iidne ja universaalne inimlik igatsus…Kas ikka on?

Tegelikult vanad filosoofiad ei õpeta inimesi õnnelikud olema. Tuleb välja, et õnn on üsna hiline leiutis ja vähe sellest, alalist õnne taga ajades on paljud inimesed väga õnnetuks jäänud. Tagatipuks on õnn üsna suuresti idealiseeritud fantaasia, sest tegelik inimkogemus sisaldab terve hulga kannatusi ja raskusi, mis kuidagi õnne mõistesse ei mahu. Kas oleme siis määratud igavesse õnnetusse?

 

NB! Sellel hooajal seda koolitust ei toimu. Tutvu meie koolitusprogrammiga siin

 

Koolitaja Jaanus Kangur pälvis möödunud aastal "Aasta Koolitaja 2019" tiitli. Tal on täiskasvanute koolitaja 7. tase. Jaanus on lõpetanud Tartu Ülikooli religiooni – antropoloogia magistrantuuri ning tal on rahvusvaheline diplom taastavas õiguses Kanadast Queensi Ülikoolist. Lisaks on ta õppinud suhtlemistreeneriks ning nõustajaks. Jaanus on koostanud kaks raamatut ning olnud kaasautoriks neljale raamatule, samuti avaldanud hulga artikleid avalikust esinemisest, konfliktilahendusest, koostööst ja suhtlemisest.

 

 

Inimajalugu vaadates näib, et inimese suurim saavutus võib olla hoopis tähenduslikkus. Tähenduslik minapilt tagab enese- ja sihikindluse, tähenduslikud suhted pakuvad rõõmu ja rahu, mida kuidagi teisiti ei ole võimalik leida.

Tähenduslik elu on parim ravim kõikide kannatuste, hirmude ja ootamatuste vastu.

 

Õpiväljundid

Edukas koolituse läbinu:

  • Vabaneb õnnelikkuse painest ning saab võimaluse tunda suuremat rahulolu ja rõõmu läbi suurema tähenduslikkuse igas eluaspektis ja igas hetkes.
  • Oskab  hinnata iseenda ja teiste tähenduslikkust ilma vajaduseta ennast teistega või teiste standardite järgi hinnata.
  • Saavutab treeningu läbinuna suurema enesekindluse, tegutsemisrõõmu ja -vabaduse ning kogeb täiuslikumat eneseteostust.
  • Suhted muutuvad läbi suurema tähenduslikkuse rahuldustpakkuvamaks ja sisuliselt sügavamaks.

 

Õppemeetodid

Mõtisklevad lühiloengud, õpetlikud lood, sisekaemus ja kodune katsetamine

KOOLITUSE DETAILID

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14
Maht:
11 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Jaanus Kangur
Grupi suurus:
16 inimest
Koolitusjuht:
Täiendava info saamiseks kirjuta e-kiri aadressil info@opetajatemaja.ee

KOOLITUSE TEEMAD

1. Tähenduslikkus vs õnn: kumb võtta, kumb jätta?

Käsitletavad küsimused: Miks peetakse õnne ülimaks ja iseenesest mõistetavaks hüveks? Mis on peamised takistused pideva õnnetunde saavutamisel? Kuidas on õnne kontseptsioon sügavas vastuolus inimelu tegelikkusega ning kuidas tähenduslikkus on palju harmoonilisemas seoses meie igapäevaeluga? Mida räägivad vanad filosoofiad inimese elu eesmärgist ja hüvedest? Milline on tähendusliku elu ja enesetunnetuse peamised alused ja kasud?

Õpitavad oskused: Sügav elu- ja eneseanalüüs. Helge eluperspektiivi püstitamine.

2. Tähenduslik minapilt: milline see välja näeb?

Käsitletavad küsimused: Kas kõrge enesehinnang on heaks eluks möödapääsmatult vajalik? Millised on kõrge enesehinnangu negatiivsed kõrvamõjud? Kuidas ennast hinnata läbi enda loodud/valitud tähenduslikkuse perspektiivi?

Õpitavad oskused: Enda kohtlemine enda parima sõbrana. Enda hindamine ilma võrdluseta.

3. Tähenduslikud suhted: mis on nende peamised koostisosad?

Käsitletavad küsimused: Mida igatsevad inimesed suhetes kõige enam? Kuidas peamiselt petetakse iseennast ning lepitakse vähem rahuldustpakkuvate suhetega? Millised on tähenduslikud suhted? Kuidas kujundada tähenduslikke suhteid? Kuidas luua suhteid, kus mõistmine tekib ka vaikuses?

Õpitavad oskused: Neutraalse resonantsi loomine ja süvendamine. Tõeline mõistmine, nii kõne kui selle, mis on sõnade taga.

4. Tähenduslik elu: kuidas seda igapäevaselt luua?

Käsitletavad küsimused: Kuidas leida tähendust väikestes asjades? Kuidas on tähenduslikkuses seotud tööga rahuloluga? Kuidas taga tähenduslikkus ka rasketes ja/või rõõmututes olukordades? Kuidas vältida banaalsust ja seeläbi kurjust?