Suhtlemistreening

Treening on suurepärane võimalus õppida ennetama, lahendama ja maandama võimalikke konflikte. Kõik algab meie suhtumisest ja sellest, kuidas me ennast suhtluspartnerile häälestame, selgitame, kuidas seda kõige ennast hoidvamalt teha. Koolitusel anname ülevaate esmamulje mõjuteguritest, kuidas luua kontakti, ehk silda inimeste vahel ning õpetame suhtlemist alustama ja lõpetama.

 

 

NB! Sellel hooajal seda koolitust ei toimu. Tutvu meie koolitusprogrammiga siin

 

Suhtlemistreener ja ICF meeskonnacoach Anneli Kritšmann-Lekštedt on lõpetanud EBS ametialase kommunikatsiooni eriala magistriõppe ning täiendanud end mitu aastat psühholoogia ja pereteraapia valdkonnas. Anneli on läbinud suhtlemistreenerite väljaõppe ja Lahenduskeskse coachingu väljaõppe. Samuti on tal Pereteraapia ja PREP suhtekoolitaja väljaõpe ning ta omab andragoogi viienda taseme kutset. Anneli on omandanud kogemusi nii juhi kui koolitaja rollis ning usub, et meie ise saame oma suhtemustreid juhtida.

 

Õpiväljundid

Edukas koolituse läbinu:

  • Omab ülevaadet esmamulje mõjuteguritest, oskab suhtlemist alustada ja lõpetada
  • Oskab vältida või ennetada suhtlemist takistavaid tegureid
  • Oskab kasutada aktiivse kuulamise tehnikaid
  • Oskab suhelda täiskasvanu tasandil
  • Oskab käituda kehtestavalt, kasutades võitja-võitja lähenemisviisi
  • Mõistab suhtlemisoskuste tähtsust ja olemust ning nende arendamise võimalusi ning teab, kuidas jõuda kommunikatsioonipartneri tegelike probleemide ja vajadusteni

 

Õppemeetodid

Interaktiivne arutelu; lühiloengud, segatuna aktiivõppemeetodeid kaasavate grupi- ja individuaaltöödega

KOOLITUSE DETAILID

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14
Maht:
13 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Anneli Kritšmann-Lekštedt
Grupi suurus:
16 inimest
Koolitusjuht:
Täiendava info saamiseks kirjuta e-kiri aadressil info@opetajatemaja.ee

KOOLITUSE TEEMAD

1. Sissejuhatus – mis on suhtlemine ja Suhtlemiskompetentsus – võime erinevate oskuste kasutamise kaudu tulla toime sotsiaalses situatsioonis. MAHE-mudel.
Õpime looma positiivset esmamuljet kasutades kehakeelt ja verbaalseid oskusi. Enese teadlikkuse ja avalikustamise protsess.

2. Õpime ära tundma suhtlemistõkkeid ja kasutama aktiivse kuulamise võtteid. Õpime tegema vahet alistuval ja agressiivsel käitumisel. Harjutame ennast kehtestavat käitumist ja kolmeosalist minasõnumit

3. Eric Berne mina-tasandid (vanem-täiskasvanu-laps) ja nende mõju suhtlemisele.
Harjutame ümbersõnastamist ja mõlema poole tunnete peegeldamist. Suhtlemismängud

4. Harjutame läbi videotreeningu suhtlemismustreid. Eneseanalüüs läbi videosalvestuste.