Praktiline stressijuhtimise töötuba

Stress ehk eesti keeles pinge on energia meie kehas, mida me kasutame keskkonna muutustega kohanemiseks. Seda saab kasutada nii ebameeldivustega toime tulemiseks kui ka selleks, et midagi positiivset saavutada. Peale stressiteadlikkuse kasvu saavad osalised kohe kasutamiseks praktilisi tehnikaid pinge maandamiseks.

 

Õpiväljundid:

 • Teadlikkus stressi olemusest ja avaldumisvormidest.
 • Teadlikkus oma isiklikest stressireaktsioonidest nende kiiremaks märkamiseks.
 • Oskus kiirelt lühiajalist akuutset igapäevastressi maandada.
 • Teadlikkus oma vajadustest episoodilise, korduva stressiga toimetulekuks ja oskus seda maandada.
 • Teadlikkus läbipõlemise põhjustest ja mehhanismist, oskus läbipõlemist märgata ja ennetada.

 

Õppemeetodid:

Lühiloengud, näited, arutelud, praktilised harjutused

 

Koolitaja:

Ülo Vihma - psühhoterapeudi väljaõppega akrediteeritud coach,  koolituskogemusega üle 20 aasta.

KOOLITUSE DETAILID

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
13.03 ja 14.03 kell 18.00-20.30
Maht:
3+3 = 6 ak tundi
KOOLITAJA:
Ülo Vihma
Hind:
Koolituse täishind on 72 eurot. Soodushind -30% haridustöötajatele üle Eesti 50,40 eurot
Grupi suurus:
kuni 20 osalejat
Koolitusjuht:
Inese Freimane,  (+372) 5565 5486, inese@opetajatemaja.ee

KOOLITUSE TEEMAD

 1. Moodul: 3 ak. tundi. Stressi olemus ja selle maandamise põhimõttelised võimalused
 • Millest stress tekib.
 • Stressi taju ja tunnused. Füüsiline, vaimne ja emotsionaalne stress. Kuidas vastavat pingetõusu ära tunda ja mida siis teha. Holistlik käsitlus praktiliseks stressimaanduseks.
 • Stressimaandamise põhimõtted. Kiired stressimaandamise tehnikad
 • Füüsilised tehnikad.
 • Vaimsed tehnikad.
 • Kombineeritud tehnikad.
 1. Moodul: 3 ak. tundi. Stressi kuhjumine. Läbipõlemisest hoidumine
 • Mis juhtub, kui stressiteadlikkus on madal.
 • Stressi akumulatsioon. Kestva stressi tunnused.
 • Läbipõlemine ehk kurnatus. Kuidas see tekib ja kellel.
 • Läbipõlemisest väljumise strateegiad.
 • Läbipõlemise ennetamine.
 • Kust saada abi kroonilisest stressist vabanemiseks.
 • Näited elust. Õpime teiste  vigadest ja eeskujust.