Piiride seadmise ja EI ütlemise kunst

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade piiride tähtsusest ja nende kehtestamisest erinevates eluvaldkondades, sealhulgas töökohal. Koolituselt saad praktilised tööriistad tervislike piiride märkamiseks, kehtestamiseks ja hoidmiseks, soodustades tasakaalustatud töö – ja eraelu keskkonda ning edendades häid suhteid. Lisaks, saad vastused küsimustele: kuidas öelda EI, kuidas ebamugavaid asju armastusväärselt öelda, jne.

Pärast kursuse läbimist osaleja:

  • Mõistab paremini piiride olulisust ja erinevaid tüüpe
  • Tunneb praktiliste strateegiate abil ära piiride rikkumised oma elus
  • Teab mis on draamakolmnurk
  • Oskab rakendada erinevaid strateegiaid draamakolmnurgast väljatulemiseks ja tervete suhete loomiseks
  • Teab kuidas töökohas piire kehtestada ja säilitada töö – ja eraelu tasakaal ning heaolu
  • Teadvustab oma rolli piiride kehtestamisel

 

Kasutatavad õppemeetodid

Osalejate omavaheliseks kogemuste vahetamise, arvamuse ja ideede väljendamise, enesereflektsiooni ning koolitajaga konsulteerimise julgustamiseks kasutatakse erinevaid täiskasvanute õppe kognitiivseid (Jean Piaget), holistilisi (Rudolph Steiner, John Dewey, and Maria Montessori), konstruktivistlikke ( Lev Vygotsky) õpikäsitlusi, sealhulgas:
• Coaching (Thomas Leonard) - protsess, mis toetab inimeste eesmärkide elluviimist ning isikliku ja professionaalse potentsiaali avastamist. Loob teadlikkust ja annab vastutuse.
• Lahenduskeskne lähenemine (David Cooperrider and Ronald Fry) - AI (Appreciative Inquiry) - tugevustele, tulevikule ja lahendustele suunatud lähenemine. Aitab unistada ja keskenduda sellele, mida tulevikus soovime saavutada. Loob keskkonna, kus osaleja tunneb, et ta suudab ise valida, kuidas ta soovib enda, kui ressursina, panustada.

Koolitusel kasutatavad aktiivõppemeetodid:

  • Individuaalne töö
  • Paaristöö
  • Rühmatöö
  • Ajurünnak

 

Koolitaja

Evelyn Soidla, rohkem kui 25-aastase kogemusega koolitaja, mentor, nõustaja, superviisor ja coach (ESCÜ juhatuse liige ja tase 6 superviisor, ICF liige), partner erineva tasemega juhtidele ja meeskondadele nii Eesti kui rahvusvahelistes organisatsioonides nii era- kui avalikus sektoris.

 

👉 Kuula Evelyni taskuhäälingu saates "Õppimise vaimus" piiride kehtestamisest ja EI ütlemisest rääkimas

KOOLITUSE DETAILID

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
Teisipäeviti: 14.11, 21.11, 28.11 kell 17.30-20.00
Maht:
9 akadeemilist tundi
Hind:
Täishind 180 eurot, haridustöötajatele üle Eesti (soodushind -30%) 126 eurot
Grupi suurus:
16
Koolitusjuht:
Risto Välling (+372) 5883 1095,

risto@opetajatemaja.ee

KOOLITUSE TEEMAD

1. Mis on piirid? Miks on piirid olulised?
Piiride tüübid: füüsilised, emotsionaalsed, intellektuaalsed, seksuaalsed, materiaalsed, ajalised ja energeetilised piirid.
Näited piiride rikkumistest ja piiride kehtestamise viisidest.
Draamakolmnurk: ohver, päästja ja agressor
Strateegiad draamakolmnurgast väljumiseks ja tervete suhete loomiseks

 

2. Kuidas kehtestada piire?
Mittetoetavad uskumused
Märgid, mis viitavad piiride kehtestamise vajadusele
Strateegiad ja tegevused, mis aitavad piire kehtestada

 

3. Milliseid piire oleks töökeskkonnas mõistlik seada? Kuidas seda teha?
Piiride seadmise tähtsus tööl töö- ja eraelu tasakaalu ja heaolu tagamiseks
Erinevad väljakutsed piiridega tööl
Õpetaja roll piiride kujundamisel
Väljakutsed piiride kehtestamisel toksilises töökeskkonnas