Õpetaja tööstressiga toimetulek ja läbipõlemise ennetamine

Õpetaja töö on stressirohke ja läbipõlemise oht on suur. Koolitusel osaleja saab teadmisi, inspiratsiooni ja oskusi stressiolukordade teadlikuks reguleerimiseks, mis omakorda suurendab igapäevast heaolu. Osalejat jääb saatma veebipõhine pidevalt uuenev interaktiivne õppematerjal (õpiblogi), mis on abiks ka peale koolituse lõppemist.

 

Kärt Käesel omab koolipsühholoogi kvalifikastiooni. Pikaajalise (töö)kogemuse on saanud Pelgulinna Gümnaasiumis, kus on saanud areneda õpilase, koolipsühholoogi, õpetaja ja klassijuhatajana. Lisaks töötab haridusliku erivajaduse valdkonna koolitajana ja Tallinna Õppenõustamiskeskuses psühholoogina.

 

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu

  • mõistab õpetaja tööstressi olemusest ja stressijuhtimise kasutegureid;
  • oskab eristada sisemisi ja väliseid stressitegureid ning neid ennetada või neile tervislikult reageerida;
  • oskab kasutada veebipõhist õppematerjali tööga seotud stressi reguleerimiseks ja enda heaolu ning toimetuleku tõstmiseks.

 

Sihtgrupp: 

haridustöötajad, õpetamise ja arendamisega kokku puutuvad inimesed

KOOLITUSE DETAILID

Asukoht:
Veebikoolitus (Zoom)
Aeg:
Sellel hooajal koolitust ei toimu
Maht:
8 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Kärt Käesel
Grupi suurus:
25 osalejat
Koolitusjuht:
Inese Freimane, (+372) 5565 5486 inese@opetajatemaja.ee

KOOLITUSE TEEMAD

  • I Õpetaja stressi universaalne mudel,  stressi ja stressijuhtimise olemus ja hindamise võimalused. Esimesed sammud läbipõlemise ennetamisel. Positiivse pedagoogilise tsükli kasu.
  • II Sisemised ja välised stressiallikad, töö nende märkamisel ja mõistmisel. Õpetaja heaolu. Tõhustavad viisid oma vajaduste aktualiseerimiseks.
  • III Stressikindla õpetaja esmased võtted enesejõustamisel. Enesetõhusus ja enesehinnang kui läbipõlemise olulised ennetajad. Teisi olulisi mõtteid ja võtteid.

Teemade teoreetiliseks aluseks on TLÜ magistritöö ja sellega seotud uuring “ÕPETAJA STRESS JA LÄBIPÕLEMINE. ÕPETAJA SISEMISED TOIMETULEKURESSURSID LÄBIPÕLEMISE ENNETAJATENA”, juhendaja Ene-Silvia Sarv