Mõttevahetuse kunst

Keerulised ajad nõuavad uusi lahendusi. 88% ettevõtetest, kes kuulusid 1955. aastal 500 rikkaima ettevõtte hulka, on tänaseks tegevuse lõpetanud. Ellu jäävad need, kes uuenevad. Peamine võimalus arenguks on sisukas suhtlemine e tõeline mõtete vahetus. 94% juhtidest usub, et innovatsioon tekib läbi suhtluse.

 

Keerulised ajad esitavad väljakutseid ka isiklikele suhetele. Püsima jäävad need, kes suudavad kalibreerida isiklikke eesmärke, ootusi ja soove. Püsima jäävad need, kes tegelikkuses vahetavad mõtteid. See saab toimuda ainult läbi tähendusliku suhtlemise.

Suhtlemine on loomulik. Vähemalt tundub olevat, kuna puutume sellega kokku sünnist surmani. Paraku on suurem osa suhtlemisest vastastikkuste monoloogide esitamine. Tähenduslik suhtlemine sünnib siis kui:
- mõistame enda tajumise mehhanisme ja suudame tajuda suhtlemise signaale läbi eesmärgistatud tähenduslikkuse;
- suudame lugeda meile edastatavaid signaale;
- keskendume tegelikult öeldule, selmet püüame enda mõtteile kinnitust leida;
- oskame eristavalt mõelda ja selgelt enda mõtteid sõnastada.

Tähenduslik suhtlemine on tegelik mõttevahetus.

 

Juhendaja Jaanus Kangur pälvis möödunud aastal "Aasta Koolitaja 2019" tiitli. Tal on täiskasvanute koolitaja 7. tase. Jaanus on lõpetanud Tartu Ülikooli religiooni – antropoloogia magistrantuuri ning tal on rahvusvaheline diplom taastavas õiguses Kanadast Queensi Ülikoolist. Lisaks on ta õppinud suhtlemistreeneriks ning nõustajaks. Jaanus on koostanud kaks raamatut ning olnud kaasautoriks neljale raamatule, samuti avaldanud hulga artikleid avalikust esinemisest, konfliktilahendusest, koostööst ja suhtlemisest.

KOOLITUSE DETAILID

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14
Aeg:
Teisipäeviti: 6, 13, 20, 27. okt, kell 18-20
Maht:
11 ak tundi
KOOLITAJA:
Jaanus Kangur
Hind:
128,00 € / 102,40 € Soodushind -20% Tallinna haridustöötajatele, ISIC ja ITIC kaardi omanikule.
Grupi suurus:
16 inimest
Koolitusjuht:
Kristel Sarnet 615 5163 / 55655486 kristel@opetajatemaja.ee

KOOLITUSE TEEMAD

1. tund. Kuidas tähenduslikult tajuda?
Hea kuulaja teeb tõenäolisemalt edukat karjääri, kuid kuulamise eeldus on see, kas tajume kõnelejat autoriteetse ja huvitavana või mitte.

Käsitletavad küsimused: Mida avastas Rodney Brooks 90-ndatel tehisintellekti arendades inimese tajude kohta? Kuidas muuta meie tajusid teiste inimeste suhtes tulemuslikumaks? Kuidas tulla tajude tähendusi muutes paremini toime ootamatult või tülikalt käituva kolleegi, ülemuse, naabri või mis tahes teise inimesega?
Õpitavad oskused: Tajumise ja selle mõju teadvustamine. Taju muutmine läbi eesmärgistatud tähenduse.

2. tund. Kuidas vestluskaaslast lugeda?
Me töötleme pilti palju kiiremini kui kuuldud sõnu, seepärast on see mida näema pikemaajalisema mõjuga kui see, mida kuuleme.
Käsitletavad küsimused: Mida avastas Joe Navarro kui ta immigrandina keelt oskamata Ameerikasse elama asus? Kuidas lugeda suhtlemisel edastatavate signaalide terviklikkust? Kuidas mitte laskuda „ettekujutusliku detektiivi“ lõksu ning olla edastavate signaalide suhtes avatud?
Õpitavad oskused: Tähenduslike signaalide märkamine ja tõlgendamine. Universaalsete sõnastamata tähenduste lugemine.

3. tund. Kuidas kuulata?
Me kuulame ainult 100- 125 sõna minutis, samas kui meie aju võib mõtlemisel kasutada kuni 300 sõna minutis.
Käsitletavad küsimused: Milline on Carl Rogersi kuulamismudel? Kuidas selle mudeli rakendamine viib tegeliku mõistmiseni? Milline kuulav kõnelus? Kuidas läbi tegeliku kuulamise sünnib muutus ja areng?
Õpitavad oskused: Rogersi kuulamismudel. Mõttevahetuse e tähendusliku suhtluse esimene osa.

4. tund. Kuidas selgelt kõnelda?

Segadus ja stress sunnib parimaid töötajaid lahkuma ja nende asendamise hind on u 150% nende palgast. Nii töötajatele, lähedastele, naabritele jne pakub kõige enam turvalisust selge sõnum.
Käsitletavad küsimused: Kuidas eristamata mõtted viivad segaduse ja stressini? Mida leidis Chris Voss töötades FBI läbirääkimiste juhina? Milline on selge ja üheselt mõistetav kõne?
Õpitavad oskused: Kriisi tingimustes mõtetes selguse loomine. Stressi ja pinge maandamine. Eristatud mõtete selge sõnastamine. Selge kõne koostamine. Mõttevahetuse e tähendusliku suhtluse teine osa ja terviku treening.

KOOLITUSE MATERJALID

1- loeng: