Mõttevahetuse kunst

Keerulised ajad nõuavad uusi lahendusi. 88% ettevõtetest, kes kuulusid 1955. aastal 500 rikkaima ettevõtte hulka, on tänaseks tegevuse lõpetanud. Ellu jäävad need, kes uuenevad. Peamine võimalus arenguks on sisukas suhtlemine e tõeline mõtete vahetus. 94% juhtidest usub, et innovatsioon tekib läbi suhtluse.

 

NB! Sellel hooajal seda koolitust ei toimu. Tutvu meie koolitusprogrammiga siin

 

Koolitaja Jaanus Kangur pälvis möödunud aastal "Aasta Koolitaja 2019" tiitli. Tal on täiskasvanute koolitaja 7. tase. Jaanus on lõpetanud Tartu Ülikooli religiooni – antropoloogia magistrantuuri ning tal on rahvusvaheline diplom taastavas õiguses Kanadast Queensi Ülikoolist. Lisaks on ta õppinud suhtlemistreeneriks ning nõustajaks. Jaanus on koostanud kaks raamatut ning olnud kaasautoriks neljale raamatule, samuti avaldanud hulga artikleid avalikust esinemisest, konfliktilahendusest, koostööst ja suhtlemisest.

 

Õpiväljundid

Edukas koolituse läbinu:

  • Mõistab enda tajumise mehhanisme
  • Suudab tajuda suhtlemise signaale läbi eesmärgistatud tähenduslikkuse
  • Suudab lugeda meile edastatavaid signaale
  • Oskab eristavalt mõelda ja selgelt enda mõtteid sõnastada

 

Õppemeetodid

Interaktiivne loeng, individuaalsed, paaris- ja grupiharjutused

KOOLITUSE DETAILID

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14
Maht:
11 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Jaanus Kangur
Grupi suurus:
16 inimest
Koolitusjuht:
Täiendava info saamiseks kirjuta e-kiri aadressil info@opetajatemaja.ee

KOOLITUSE TEEMAD

1. Kuidas tähenduslikult tajuda?
Hea kuulaja teeb tõenäolisemalt edukat karjääri, kuid kuulamise eeldus on see, kas tajume kõnelejat autoriteetse ja huvitavana või mitte.

Käsitletavad küsimused: Mida avastas Rodney Brooks 90-ndatel tehisintellekti arendades inimese tajude kohta? Kuidas muuta meie tajusid teiste inimeste suhtes tulemuslikumaks? Kuidas tulla tajude tähendusi muutes paremini toime ootamatult või tülikalt käituva kolleegi, ülemuse, naabri või mis tahes teise inimesega?

Õpitavad oskused: Tajumise ja selle mõju teadvustamine. Taju muutmine läbi eesmärgistatud tähenduse.

 

2. Kuidas vestluskaaslast lugeda?
Me töötleme pilti palju kiiremini kui kuuldud sõnu, seepärast on see mida näema pikemaajalisema mõjuga kui see, mida kuuleme.

Käsitletavad küsimused: Mida avastas Joe Navarro kui ta immigrandina keelt oskamata Ameerikasse elama asus? Kuidas lugeda suhtlemisel edastatavate signaalide terviklikkust? Kuidas mitte laskuda „ettekujutusliku detektiivi“ lõksu ning olla edastavate signaalide suhtes avatud?

Õpitavad oskused: Tähenduslike signaalide märkamine ja tõlgendamine. Universaalsete sõnastamata tähenduste lugemine.

 

3. Kuidas kuulata?
Me kuulame ainult 100-250 sõna minutis, samas kui meie aju võib mõtlemisel kasutada kuni 300 sõna minutis.

Käsitletavad küsimused: Milline on Carl Rogersi kuulamismudel? Kuidas selle mudeli rakendamine viib tegeliku mõistmiseni? Milline kuulav kõnelus? Kuidas läbi tegeliku kuulamise sünnib muutus ja areng?

Õpitavad oskused: Rogersi kuulamismudel. Mõttevahetuse e tähendusliku suhtluse esimene osa.

 

4. Kuidas selgelt kõnelda?

Segadus ja stress sunnib parimaid töötajaid lahkuma ja nende asendamise hind on u 150% nende palgast. Nii töötajatele, lähedastele, naabritele jne pakub kõige enam turvalisust selge sõnum.

Käsitletavad küsimused: Kuidas eristamata mõtted viivad segaduse ja stressini? Mida leidis Chris Voss töötades FBI läbirääkimiste juhina? Milline on selge ja üheselt mõistetav kõne?

Õpitavad oskused: Kriisi tingimustes mõtetes selguse loomine. Stressi ja pinge maandamine. Eristatud mõtete selge sõnastamine. Selge kõne koostamine. Mõttevahetuse e tähendusliku suhtluse teine osa ja terviku treening.