Mõjuv esinemine

Esinemisoskust on vaja paljudes olukordades alates vastutusrikkast koosolekust, kus on vaja teisi oma seisukohtades veenda, kuni suurema auditooriumi ees kõne pidamiseks. Pole vahet, kas seda kõnet nimetatakse (müügi)esitluseks, ettekandeks või motivatsioonikõneks, põhimõtted mõjuvaks esinemiseks on samad. Koolitus annab selleks nii julgust, teadmisi kui ka oskusi.

 

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Teab erinevaid esinemistüüpe ja oskab oma esinemist selle põhjal määratleda
 • Oskab maandada esinemisärevust
 • Oskab esinemiseks ette valmistuda
 • Teab, kuidas valitseda oma häält
 • Teab, kuidas auditooriumi valitseda, oskab juhtida kuulajate tähelepanu
 • Teab, kuidas luua kõne ja pildi kokkukõla

 

Õppemeetodid

Lühiloengud, näited, arutelud, praktilised harjutused ja ülesanded

 

Ülo Vihma on kõrgema näitlejaharidusega, teatri, TV, filmi,  raadio ning lavakõne õpetaja kogemusega kõnekoolitaja (sealhulgas ajakirjandusintervjuud, konverentsiesinemised, doktorikraadi kaitsmised). Koolitanud üle 20 aasta nii grupi- kui individuaalõppes. Ajujahi jt. idufirmade mentor ja esitluste (pitching) treener.

KOOLITUSE DETAILID

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
11.10 kell 18.00-20.30; 12.10 kell 18.00-20.30, 18.10 kell 17.00-20.15
Maht:
10 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Ülo Vihma
Hind:
Koolituse täishind on 120 eurot. Soodushind -30% haridustöötajatele üle Eesti 84 eurot
Grupi suurus:
12 inimest
Koolitusjuht:
Inese Freimane,  (+372) 5565 5486, inese@opetajatemaja.ee

KOOLITUSE TEEMAD

 1. Esinemise aluspõhimõtted, teadmised ja oskused

 • Esinemise liigid ja eduka esinemise tunnused ehk hindamiskriteeriumid
 • Ettevalmistus – mida see sisaldab
 • Esinemisolukord – protsess ja selle juhtimine. Ruumi ja auditooriumi valitsemine. Põhioskused – ärevuse maandamine, hääle kasutamine, tähelepanu juhtimine
 • Näited elust
 • Kodutöö
 1. Esinemise mõjukus

 • Millest sõltub esinemise mõjukus?
 • Füüsiline ja vaimne tugipunkt
 • Sisu ja vormi kooskõla
 • Kõnetehnikate kasutamine
 • Kombineeritud vahendid – tekst, hääl, pilt
 • Näited koolitajalt ja osavõtjatelt
 • Kodutöö
 1. Esinemine

 • Esinemispraktika
 • Tagasiside, analüüs, nõuanded
 • Õpikogemuse kokkuvõte