Mõjuv esinemine

Esinemisoskust on vaja paljudes olukordades alates vastutusrikkast koosolekust, kus on vaja infot edastada, aru anda, teisi oma seisukohtades veenda, kuni suurema auditooriumi ees kõne pidamiseks. Pole vahet, kas seda kõnet nimetatakse (müügi)esitluseks, ettekandeks või motivatsioonikõneks, põhimõtted mõjuvaks esinemiseks on samad. Koolitus annab selleks nii julgust, teadmisi kui ka oskusi.

 

Õpiväljundid:

 • Teadmine erinevatest esinemistüüpidest ja oskus oma esinemist selle põhja määratleda
 • Oskus esinemisärevust maandada
 • Teadmised ja oskused esinemise ettevalmistamiseks
 • Teadmised ja oskused oma hääle valitsemiseks
 • Teadmised ja oskused auditooriumi valitsemiseks, kuulajate tähelepanu juhtimiseks

 

Õppemeetodid:

Lühiloengud, näited, arutelud, praktilised harjutused ja ülesanded

 

Koolitaja:

Ülo Vihma on kõrgema näitlejaharidusega, teatri, TV, filmi,  raadio ning lavakõne õpetaja kogemusega kõnekoolitaja (sealhulgas ajakirjandusintervjuud, konverentsiesinemised, doktorikraadi kaitsmised). Koolitanud üle 20 aasta nii grupi- kui individuaalõppes

KOOLITUSE DETAILID

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
27.03; 28.03 kell 18.00-20.30 ja 29.03.2023 kell 17.30-20.30
Maht:
3+3+4 = 10 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Ülo Vihma
Hind:
Koolituse täishind on 120 eurot. Soodushind -30% haridustöötajatele üle Eesti 84 eurot
Grupi suurus:
kuni 10 inimest
Koolitusjuht:
Inese Freimane,  (+372) 5565 5486, inese@opetajatemaja.ee

KOOLITUSE TEEMAD

 1. Moodul: 3 ak. tundi. Esinemise aluspõhimõtted, teadmised ja oskused.
 • Esinemise liigid ja vastavalt eduka esinemise tunnused ehk hindamiskriteeriumid.
 • Ettevalmistus – mida see sisaldab.
 • Juhtmõte
 • Esinemisprotsess ja selle juhtimine. Ruumi ja auditooriumi valitsemine. Ärevuse maandamine, keha ja hääle kasutamine, tähelepanu hoidmine.
 • Näited elust.
 • Kodutöö.
 1. Moodul: 3 ak. tundi. Esinemise mõjukus.
 • Millest sõltub esinemise mõjukus.
 • Füüsiline ja vaimne tugipunkt.
 • Sisu ja vormi kooskõla.
 • Kõnetehnikad ja retoorilised võtted.
 • Kombineeritud vahendid – tekst,hääl,pilt.
 • Näited elust ja osavõtjatelt.
 • Kodutöö.
 1. Moodul: 4 ak. tundi. Esinemise protsess.
 • Videotreening.
 • Tagasiside, analüüs, nõuanded
 • Õpikogemuse kokkuvõte