Mälu ja õppimine

Koolituse eesmärk on pakkuda osalejatele võimalust arutada üheskoos tähelepanu- ja õppimisvõime, meeldejätmise ning efektiivsete õpetamismeetodite kasutamise teemadel.

 

Koolitaja Tauri Tallermaa on erialalt raamatupidaja, töökogemusi nii finants- kui turundusvaldkonnast. Aastast 2001 kiirlugemise treener ja 2002. a augustist mälutreener. Olen alati lähtunud sellest, et koolitaja peamine kavatsus on aidata. Osaleja peab saama vähemalt ühe kasuliku mõtte, millega oma igapäevaelu väärtuslikumaks teha.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

  • on teadlik, kuidas aju areneb ja töötab ning miks aju vajab arenemiseks aega;
  • omab ülevaadet lihtsamatest meelde jätmise tehnikatest;
  • on teadlik põhimõtetest, kuidas õppimist efektiivsemaks muuta.

 

Õppemeetodid:

Koolituse valdavaks meetodiks on seminari vorm, kus teoreetiliste teadmiste kinnistamiseks kasutatakse praktilisi harjutusi, teste ja näiteid.

KOOLITUSE DETAILID

Asukoht:
Veebikoolitus. Osalustingimuseks on kaamera ja mikrofoni kasutamine kogu koolituse vältel.
Aeg:
Palume registreerumisel jälgida, et võimalik on osaleda kõikidel kuupäevadel: 10.02, 17.02, 03.03, 10.03.2021 kell 14:00-16:15.
Maht:
4 päeva, 12 akad tundi
KOOLITAJA:
Tauri Tallermaa
Hind:
tavahind 120 € + km
Grupi suurus:
kuni 24 inimest
Lisainformatsioon:
*soodushind -30% haridustöötajatele üle Eesti 80,64 € +km l NB! Tallinna haridustöötajatele on koolitus tasuta.
Koolitusjuht:
Kristel Sarnet, (+372) 5565 5486 kristel@opetajatemaja.ee

KOOLITUSE TEEMAD

  1. tund. Sissejuhatus aju ja mälu teemasse. Tänapäeva kiire tehnoloogiline maailm on väga tugevasti mõjutanud inimeste keskendumisvõimet. Arenev aju on palju vastuvõtlikum ahvatlustele, kui täiskasvanud aju. Kirjeldan lühidalt tänase maailma olemust ja mõju, aju arenemise etappe kuni täiskasvanuks saamiseni ning õppimise protsesse ajus.
  2. tund. Tähelepanu ja keskendumine. Arutleme üheskoos, mida tähendab täielik keskendumine, mis meid segavad (s.h rööprähklemine) ja mida teha, et tähelepanu säiliks kauem.
  3. tund. Seoste loomine. Täiskasvanud inimese aju töötab seoste abil. Laste õpetamine seoste abil annab tulevaseks iseseisvaks mõtlemisvõimeks tugeva vundamendi. Nagu prof Üle Vooglaid ütles, et targaks ei tee mitte õppimine, vaid mõtlemine.
  4. tund. Unustamine ja kordamine. Meelde jätmise „võti“ on „kasuta või unusta“. Unustamine toimub erinevas vanuses väga erinevalt. Igal juhul on vaja info kinnistamiseks seda süsteemselt korrata. Kordamise erinevad näited.