Kovisiooni meetodi lühikoolitus

Me kõik puutume tööalaselt kokku olukordadega, eelkõige spetsialisti või juhina, mis pakuvad väljakutset, panevad meid üha uuesti proovile ja nõuavad pidevalt uute toimivate lahenduste leidmist.

Kui Sa otsid võimalust enesetäiendamiseks, et edaspidi taoliste situatsioonidega paremini toime tulla, siis tule kovisiooni lühikoolitusele!

 • Kovisioon on kaasav, elav ja struktureeritud arendusmeetod, mis võimaldab leida uusi tõhusaid lahendusi - kohati ootamatut lähenemist probleemidele.
 • Kovisioon põhineb eeldusel, et osalejatel endil on suur kogemus, ent vajavad aeg-ajalt tuge ja värskemat vaatenurka ning teiste peegeldust teistelt sarnases valdkonnas töötavatelt spetsialistidelt.
 • Kovisiooni grupis osalejad võidavad nii oma kogemuste jagamisest kui teistelt õppimisest ning saavad juurde enesekindlust ja julgust edaspidi ettetulevate dilemmadega silmitsi seistes kovisiooni meetodit rakenda.

Koolitust viib läbi psühholoog, coach ja superviisor Viktoria Saat, kellel on pikaajaline kogemus gruppide ja indiviididega psühholoogias, haridus- ning ärivaldkonnas. Viktoria on International Supervision and Coaching Institute’i juhatuse liige ning õppejõud, International Association of Process Oriented Psychology kaaspresident ja Zürichi Protsessitöö Instituudi õppejõud.

Juhul kui Sa tunned end mugavamalt vene keeles, tutvu Viktoria venekeelse koolitusega keeruliste suhtlusolukordade teemal!

KOOLITUSE DETAILID

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14
Aeg:
Esmaspäeviti, 6. ja 20. aprillil kell 18.00-20.00
Maht:
2 x 2,5h
KOOLITAJA:
Psühholoog, coach ja superviisor Viktoria Saat
Hind:
80 € / 64 €
Grupi suurus:
12
Lisainformatsioon:
Soodushind -20% Tallinna haridustöötajatele, ISIC ja ITIC kaardi omanikule.
Koolitusjuht:
Jaana Allikas (5883 1095 / jaana@opetajatemaja.ee)

KOOLITUSE TEEMAD

1. sessioon

 • Kovisiooni kui arengule suunatud mõtteviisi olemus ja rakendamise võimalused.
 • Struktureeritud kovisiooni meetodi etapid.
 • Praktiline grupitöö: kovisiooni meetodi harjutamamine (grupis püstitatud dilemma lahendamiseks).
 • Kodutöö seoses kovisiooni kui meetodi rakendamise võimalustest oma töökeskkkonnas.

2.sessioon

 • Kogemuste jagamine kovisiooni meetodi kasutamisel oma töökollektiivis (edusammud/väljakutsed).
 • Võimalus saada tagasiside oma juhtumile (supervisiooni vormis).
 • Erinevate tehnikate rakendamine kovisioonis.
 • Praktiline grupitöö: kovisiooni meetodi harjutamamine.
 • Koolituse kokkuvõte.

Koolituse tulemusel saavad osalejad:

 • uusi teadmisi ja oskusi kovisooni kui meetodi olemusest, eesmärgist ja rakendatavusest
 • uusi teadmisi grupi juhtimisest alustades käivitamisest kuni grupitöö lõpetamiseni
 • praktilise kogemuse selle arendusmeetodi erinevate tehnikate kasutamisest
 • tuge iseseisvalt kovisiooni rakendmaisest oma töökeskkonnas