Härrasmehe kool

Sel hooajal kahjuks just see koolitus ei toimu. Kindlasti vaata  koolituskavas olevaid teemasid siit.

Härrasmees ei ole riietumis- ega isegi mitte elustiil. See on väärtuste süsteem ja mõtteviis, mille eesmärk on täiuslikkuse poole püüdlemine igas eluvaldkonnas. Härrasmees elab elu täielikult ning muudab enda kommete, käitumise ja riietusega nii enda kui teiste elu meeldivamaks, paremaks ja elamisväärsemaks.

Kursus käsitleb ennekõike väärtusi, mis panevad aluse kõigele, mida võime nimetada härrasmehelikkuseks. Olulised märksõnad on au, hoolimine, vastutus ja teenimine. Teine oluline härrasmehe tunnus on kombed. Käsitleme nii ärietiketti, suhtlemist kui käitumist võõras kultuuriruumis. Muidugi ei puudu ka soovitused riietusele, mis pole küll kõige olulisem, aga tihti esimene, mida härrasmehe juures märgatakse.

Juhendaja Jaanus Kangur on pikka aega uurinud erinevaid aspekte härrasmehelikkusest ning järk- järgult püüelnud täiuslikkuse poole nii kommetes kui välimuses. Koolitajana on ta tegutsenud 15 aastat ning peamiselt koolitanud suhtlemisega seotud teemadel. Ta on teinud põgusa kaastöö ajakirjale “The Chap” ning kirjutanud artiklid:
“Härrasmehe tagasitulek – welcome chap”
“Härrasmees kui valgustunu”

Kursuse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14
Aeg:
Võta ühendust meie koolitusjuhiga.
Maht:
5 x 2h
Juhendaja:
Jaanus Kangur
Hind:
109 € / 92,65 €
Grupi suurus:
20 inimest
Lisainformatsioon:
Soodushind -15% Tallinna haridustöötajatele, ISIC ja ITIC kaardi omanikule.
Koolitusjuht:
Kristel Sarnet 615 5163 / 55655486 kristel@opetajatemaja.ee

Kursuse teemad

1. tund: Väärtused. Millele baseerub härrasmehelikkus ning millised on ajaülesed väärtused, mis tänaseni määratlevad härrasmeest? Kuidas väärtused mõjutavad kõiki valikuid, alates hoiakutest kuni riietuseni? Mille poole püüdleb härrasmees nii käitumises kui välimuses?
2. tund: Teenistuses ja tööl. Milline on härrasmehelik suhtumine töösse ning kuidas härrasmees töösse suhtub? Milline on sobilik käitumine tööl ehk milline on sobiv ärietikett (k.a sobilik riietus)? Kuidas pidada edukaid läbirääkimisi?
3. tund: Komandeeringus. Kuidas käituda inimestega teistest kultuuriruumidest? Mille järgi hinnatakse härrasmeest teistes kultuurides? Miks on edukaks koostööks Inglismaal hoolega vaja valida õige lipsusõlm? Millised on härrasmehe möödapääsmatud reisitarvikud? Kus veedab härrasmees puhkuse? Mis on härrasmehe taskus?
4. tund: Meelelahutus. Kuidas väärtused mõjutavad valikuid meelelahutuse osas? Mida härrasmees peaks kindlasti kultuurist teadma? Millised on möödapääsmatud oskused ja teadmised söökidest ja jookidest? Millised etiketivead võivad esineda pidulikul õhtusöögil?
5. tund: Vastutus. Miks ei ole härrasmees kunagi üksnes enesekeskne? Kuidas väljendub härrasmehelikkus andmises ja teenimises?

Kursus on ennekõike praktiline, sisaldades rohkesti näiteid, olgu need videos või füüsilises kehastuses. Kursusele on oodata mitmeid külalisi, kes teavad täpselt kuidas vestelda, mida süüa ja juua või milliseid rõivaid kanda.