Häälekoolituse jätk – “Sõna on tegu”

Jätkukoolitusel õpime, kuidas end hääle abil paremini kehtestada ja kuuldavaks muuta. Harjutame hääle ja sõna teadlikku suunamist ning seda, kuidas võimendada vibratsioone enda sees ja väljas. Jätkukoolitusel osalemise eelduseks on, et ollakse läbinud algajate koolitus.

 

Koolitaja Anne Türnpu on lõpetanud Tallinna Riikliku Konservatooriumi Lavakunstikateedri draamanäitlejana. Ta on töötanud lasteteatris trupijuhi, näitleja ja lavastajana, raadios lastesaadete toimetajana, Rakvere Teatris lavastajana, koolis näitekunsti õpetajana. Praegu töötab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakooli näitlejatöö, hääletehnika ja lavakõne õppejõuna ning ta on EMTA ooperistuudio näitlemis- ja lavakõne õppejõud. Ta on ka vabakutseline näitleja ja lavastaja.

 

Õpiväljundid

Edukas koolituse läbinu:

  • Oskab ennast hääle abil ruumis kehtestada ja kuuldavaks muuta
  • Suudab suhestuda ja suhelda
  • Rakendab hääle ja teksti suunamist
  • Oskab võimendada kõlakodasid enda sees ja erinevates ruumides

 

Õppemeetodid

Auditoorne töö, praktilised harjutused, paaris- ja grupitöö, iseseisev töö

KOOLITUSE DETAILID

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Maht:
16 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Anne Türnpu
Hind:
Koolituse täishind on 192 eurot. Soodushind -30% haridustöötajatele üle Eesti 134,40 eurot
Grupi suurus:
16 inimest
Koolitusjuht:
Inese Freimane, (+372) 5565 5486 inese@opetajatemaja.ee

KOOLITUSE TEEMAD

1. Täiendame baaskursuse kogemusi hääle, keha ja ruumiga suhestumisel. Õpime märkama ja arvestama oma eripäradega ja arendama hääle- ja kõne võimeid.

2. Õpime vibratsioonide võimendamist kehas sees ja väljas - jälgime kuidas see igapäevaselt toimub, kuidas teha seda teadlikult ja kuidas arendada.

3. Õpime tundma ja tunnetama erinevaid akustilisi ruume, sh erinevate ruumide kasutamist – nii enda sees kui ka väljaspool.

4. Õpime, et sõna on alati suunatud kellegi poole.

5. Õpime süvendatult suhtlema ja tähelepanu suunama.

6. Õpime, et sõna väljaütlemisel on alati tagajärg ja jälgime, mis toimub väljaspool.