Häälekoolitus – “Heli ja kõla. Sõna ja vägi”

Õpime laiendama hääle kasutamise võimalust ja oma hääle tervise eest hoolitsemist. Tutvume hääleaparaadi, artikulatsiooni ja diktsiooni alustõdedega. Hääl on oluline tööriist, eriti neile, kes teenivad kõneldes ja suheldes igapäevast leiba.

 

Koolitaja Anne Türnpu on lõpetanud Tallinna Riikliku Konservatooriumi Lavakunstikateedri draamanäitlejana. Ta on töötanud lasteteatris trupijuhi, näitleja ja lavastajana, raadios lastesaadete toimetajana, Rakvere Teatris lavastajana, koolis näitekunsti õpetajana, nüüd Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakooli näitlejatöö, hääletehnika ja doktoriõppe õppejõuna.

 

Hääl on oluline, eriti töövahendina

Igapäevaselt ei pane me tõenäoliselt häält tähele. Oleme saanud oivalise aparaadi hingamiseks, suhtlemiseks, kõnelemiseks ja laulmiseks. Tehislikuks muutunud toit, keskkonnad, hääle kasutusalad ja koormused seavad uusi ülesandeid ka hääle eest hoolitsemisele.

Märkame tema olemasolu või puudumist siis, kui hääle kasutamisega kaasnevad probleemid – meid ei kuulda, meist ei saada aru, hääl väsib või kaob. Aga just suhtlemine annab meie olemisele mõtte ja väe. Kohtumine oma hingamise, hääle ja kõnega loob meis rahu ja pakub uudishimu hääle võimaluste vastu.

 

Õpiväljundid

Edukas koolituse läbinu:

  • Tunneb oma hääle- ja artikulatsiooniaparaati  ning oskab neid optimaalselt rakendada
  • Suudab ennast aidata väiksemate hääle- ja suhtlemisprobleemide korral
  • Rakendab olukorrale vastavat hääletämbrit ja -tugevust

 

Õppemeetodid

Auditoorne töö, praktilised harjutused, paaris- ja grupitöö, iseseisev töö

 

2021. a sügishooaja häälekoolitusel osalejate tagasiside:

"Fantastiline! Kursus avas täiesti uue maailma(tunnetuse) mu jaoks. Sain aru, et siiani ma ei olnud üldse teadlik oma hääle potenstiaalist; ma ei teadnud, et mu hääl võib olla nii võimas, et võib panna helisema nii teised inimesed kui ka ruumi. Ma ei olnud kunagi varem teadvustanud, et hääl on niivõrd kehaline kogemus, et häält tehes võib kogeda midagi nii võimast, et su piirjooned kaovad ja oled üks oma hääle ja ümbritseva ruumiga. Koolitaja "hoiatas", et kui oled seda kogenud, siis tahad veel. Oojaa!!"

"Koolitaja kohta - Kogenud pedagoog, loogiliselt ja arusaadavalt üles ehitatud tunnid. Väga meeldis samm-sammult lähenemine (sh keskendumisharjutused, mis aitasid olla tunnis 200% kohal kõigi oma meeltega) ning järjepidevus, et igas järgnevas tunnis said eelnenud tundides õpitut rakendada."

KOOLITUSE DETAILID

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
02.10; 9.10 ja 16.10, siis tuleb 2-nädalane paus ja koolitus jätkub 06.11; 13.11; 20.11; 27.11 ja 4.12 kell 18.00-20.00
Maht:
18 ak tundi
KOOLITAJA:
Anne Türnpu
Hind:
Koolituse täishind on 216 eurot. Soodushind -30% haridustöötajatele üle Eesti 151,20 eurot
Grupi suurus:
16 inimest
Koolitusjuht:
Inese Freimane,  (+372) 5565 5486 inese@opetajatemaja.ee

KOOLITUSE TEEMAD

  • Tutvud hääleaparaadi, artikulatsiooni ja diktsiooni alustõdedega. Õpid hoolitsema oma hääleaparaadi eest.
  • Kursuse praktiliste ülesannete käigus õpid kuulama oma keha ja tundma hääleaparaati, kõneaparaadi piire ja individuaalseid kasutusmustreid. Õpid kuidas neid piire nihutada ja kuidas leida uusi kasutamisvõimalusi.
  • Teed sissejuhatuse hääleaparaadi ettevalmistamisse ja hügieeni, piilud artikulatsiooni ja diktsiooni maailma.
  • Õpid kuulma, kuulama ja leidma kuulajaid, kasutama hääle ja sõna väge kui suhtlemisvahendit.
  • Tutvud pisut hääle kasutamisega teistes kultuurides, aga eelkõige oma emakeele kauni kõla ja eripäraga. Saad nõuandeid ja tagasisidet individuaalseks tööks ja harjutamiseks.​