Emotsionaalne paindlikkus kui ennast hoidev käitumisviis

Koolituse eesmärgid on: anda oskused emotsionaalse paindlikkuse suurendamiseks; aidata luua organisatsioonikultuuri, kus kõigi heaolu ja potentsiaali avaldumine on toetatud; arendada võimekust juhtida oma stressi ning toimetulekut keerulistes olukordades.

 

NB! Sellel hooajal seda koolitust ei toimu. Tutvu meie koolitusprogrammiga siin

 

Sirle Roots koolitaja-superviisor, MA Andragoogika. Igapäevaselt viib läbi professionaalset arengut toetavaid koolitusi ning meeskonna- ja individuaalsupervisioone.

Kaia Lainola, MA Haridusteadustes, andragoogikas. Kasvuruum OÜ koolitaja, superviisor ja coach. Õpetajate ja haridusjuhtide koolitaja aastast 2001. Teadveloleku koolitaja.

Lähtuvad koolitajatena andragoogilistest põhimõtetest, mille keskmes on õppija aktiivsus, võimalus kogeda ja oma kogemusi teistega jagada ning seeläbi oma arusaamu arendada.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

  • teab, mis on emotsionaalne paindlikkus, ning mõistab, mis seda mõjutab ning kuidas seda arendada;
  • teab, kuidas jääda tõhusaks ja keskendunuks ka pingelisel ajal;
  • oskab end maandada ja laadida stressirohketel päevadel;
  • oskab märgata oma tundeid ja nendega seotud vajadusi ning vähendada tunnetest juhitud soovimatuid reageeringuid.

 

Õppemeetodid:

Kohtumised, grupiarutelud, eneseanalüüs ja test, rollivahetus ja miniloeng

KOOLITUSE DETAILID

Asukoht:
Veebikoolitus. Osalustingimuseks on kaamera ja mikrofoni kasutamine kogu koolituse vältel.
Maht:
4 korda, 12 akad tundi
KOOLITAJA:
Sirle Roots ja Kaia Lainola
Grupi suurus:
kuni 24 inimest
Koolitusjuht:
Täiendava info saamiseks kirjuta e-kiri aadressil info@opetajatemaja.ee

KOOLITUSE TEEMAD

  1. Sissejuhatus emotsionaalse paindlikkuse teemasse. Uurime, mis on emotsionaalne paindlikkus ja selle komponendid. Avastame enda tugevused ja õppimiskohad selles. Heaolu, stressi juhtimine ja emotsionaalne paindlikkus.
  2. Emotsioonid ja vajadused. Õpime märkama emotsoone ja nende taga olevaid vajadusi. Uurime kohaolu rolli emotsioonide juhtimisel. Emotsionaalne paindlikkus suhetes.
  3. Emotsionaalne paindumatus. Teadvustame olukordi, kus muutume emotsionaalselt paindumatuks. Uurime uskumusi ja päästikuid, mis selle vallandavad ja käitumisviise, kuidas see väljendub.
  4. Isiklikud ressursid ja väärtused. Saame teada isiklikest ressurssidest ja väärtustest. Uurime, kuidas nendele toetumine aitab teha soovitud muutusi ning jääda pühenduks oma eesmärkidele.