Efektiivsemaks suhtlejaks läbi enda käitumistüübi mõistmise

Koolituse eesmärk on anda osalenutele oskus analüüsida enda käitumisstiili ja selle mõju erinevates situatsioonides ehk mõista paremini ennast ja ka teisi, osates tänu sellele efektiivsemalt suhelda.

 

 

NB! Sellel hooajal seda koolitust ei toimu. Tutvu meie koolitusprogrammiga siin

 

Koolitaja Helen Pärli on väljaõppega koolitaja ja kirglik HR professionaal. Tal on täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistus ning ta on läbinud TalTechis ärinduse bakalaureuse ning personalijuhtimise magistri. Helen on üle viie aasta olnud tegev personalijuhtimise valdkonnas ning selle aja jooksul töötanud nii jaekaubanduses kui ka ärikonsultatsiooni valdkonnas.

Personalijuhina on Helen saanud kogemuse kõigist HR valdkondadest – strateegia loomisest kuni rakendamiseni. Talle on alati olnud südamelähedane aidata inimestel leida endas peituv võimekus oma soovid ja unistused ellu viia ning olla iseenda parim versioon. Helen on omandanud ka rahvusvaheliselt tunnustatud DiSC koolitaja sertifikaadi, et aidata inimestel paremini mõista ennast ja teisi ning leida viise efektiivsemaks koostööks.

 

Õpiväljundid

Edukas koolituse läbinu:

  • Mõistab paremini enda loomupärast käitumist
  • Oskab enda käitumist ja suhtlusviisi vastavalt olukorrale ja inimestele kohandada
  • Teab enda kui suhtleja tugevusi ja arengukohti
  • Empaatia ja teiste mõistmise võimekus suureneb

 

Õppemeetodid

Arutelu, paaristöö, grupitöö, rollimäng, enesereflektsioon

KOOLITUSE DETAILID

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14
Maht:
9 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Helen Pärli
Grupi suurus:
16 inimest
Koolitusjuht:
Täiendava info saamiseks kirjuta e-kiri aadressil info@opetajatemaja.ee

KOOLITUSE TEEMAD

1. Sissejuhatuse DiSC mudelisse: koolitusgrupi omavaheline tutvumine, ülevaade DiSC mudelist ja selle võimalustest, DiSC küsimustiku täitmine.

2. Enda käitumisstiili tundma õppimine: personaalsete DiSC profiilidega tutvumine, enda loomupärase käitumisstiili tundma õppimine, enda tugevuste ja arengukohtade mõistmine.

3. Efektiivsema suhtluse harjutamine: enda käitumisstiili adapteerimine vastavalt suhtlus-kaaslase käitumisstiilile, situatsioonide läbi mängimine ning efektiivsema suhtluse harjutamine.

 

Koolitusel kasutatakse DiSC® mudelit, mis on inimkäitumist seletav ja lahtimõtestav mudel ja mille tasu 75,00 € osaleja kohta lisandub koolituse hinnale. Igal osalejal tuleb koolituse käigus täita küsimustik, mille põhjal koostatakse talle DiSC® profiil. See muudab õpikogemuse veelgi personaalsemaks.

On olukordi, kus sinu loomupärane käitumisviis on parim. Kuid on ka olukordi, kus efektiivsema koostöö ja suhtluse nimel tuleb enda käitumist kohandada – toimida erinevalt loomupärasest. Kui sa tead enda ja teiste loomupärast käitumist, siis saad vastavalt olukorrale enda käitumist kohandada, et muuta teistega koostöö ja suhtlus efektiivsemaks.

Loe DiSC® mudeli kohta lisaks SIIT