Efektiivne ajajuhtimine

Koolituse eesmärk on suurendada osalejate teadlikkust aja efektiivsest kasutamisest. Koolitus pakub häid praktilisi nippe ja toetab osalejaid isikliku ajajuhtimise süsteemi tõhustamisel.

 

NB! Sellel hooajal seda koolitust ei toimu. Tutvu meie koolitusprogrammiga siin

 

Koolitaja Priit Kuuskme on ettevõtja ning ettevõtluskonsultant Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses. Ta on koolitanud ajajuhtimise teemadel aastast 1998, kui koolitus oli Seesam Kindlustuse sisekoolitus. Priit Kuuskme on omandanud Tallinna Tehnikaülikooli ehitus- ning Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas magistrikraadid. Ta omab sertifikaate „Professional Coach“ ja „Team Coach“. Priit Kuuskme valiti Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras poolt 2020. aasta Harjumaa Aasta koolitajaks.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

 • tunneb ajaplaneerimise põhimõtteid;
 • teab, kuidas teha valikuid oluliste ja vähem oluliste tegevuste vahel;
 • oskab päeva planeerimisel kasutada ajasahtlite põhimõtet;
 • oskab nimetada enda igapäevaseid ajaröövleid ning on omandanud põhimõtted nende mõju vähendamiseks;
 • oskab kasutada e-kirjadega töötamise põhimõtteid;
 • oskab edukalt juhtida koosolekuid;
 • teab harjumuste muutmise põhimõtteid;
 • on omandanud praktilised võtted enda töö paremaks planeerimiseks ja juhtimiseks.

 

Õppemeetodid:

Loeng, grupitöö ja iseseisev töö. Õppemeetoditest on olulisel kohal grupitööd ja osaleja iseseisev töö oma ajajuhtimise süsteemile tõhustamisega. Lisaks koolituspäeval koos õpitule, antakse osalejatele ka koduseid ülesandeid.
Koolitus on praktilise suunitlusega ning osalejaid kaasav. Koolitus on üles ehitatud põhimõttel, et teooriale järgneb koheselt räägitu praktikas proovimine. Koolitusel on kasutusel mitmeid coachingu elemente (aktiivõppe, active learning, meetodeid).

KOOLITUSE DETAILID

Asukoht:
Veebikoolitus. Osalustingimuseks on kaamera ja mikrofoni kasutamine kogu koolituse vältel.
Maht:
3 päeva, 9 akad tundi
KOOLITAJA:
Priit Kuuskme
Grupi suurus:
kuni 24 inimest
Koolitusjuht:
Täiendava info saamiseks kirjuta e-kiri aadressil info@opetajatemaja.ee

KOOLITUSE TEEMAD

 1. koolituspäev. Ajajuhtimise põhimõtted. Ülevaade ajajuhtimise olemusest, eesmärkide seadmise olulisus, tegevustele prioriteetide määramine ja päeva planeerimise põhimõted.
 2. koolituspäev. Ajajuhtimise süsteem. Ajaröövlid, ähelepanu hoidmine, päästikute äratundmine, töö e-kirjade ja telefoniga, koosolekud ning tõhusa ajajuhtimise süsteemi loomise põhimõtted.
 3. koolituspäev. Tõhusa ajajuhtimise süsteemi rakendamine igapäevaelus. Foggi käitumismudel, toetavate harjumuste kujundamine, keskkonna mõju muutuste elluviimisel, edasilükkamise vähendamine, kaugtöö ja stressijuhtimine.