Edukas toimetulek keerulistes suhtlusolukordades

Meie igapäev on täis suhtlemist erinevate inimestega. Suhtlemine ei ole alati kerge ja sujuv. Kui käsitlemist vajavad keerulised teemad, osapoolte huvid on vastandlikud ja õhkkond on emotsionaalselt laetud, on konfliktid kerged tekkima. Koolitusel õpime, kuidas keeruliste kõneluste läbiviimisega edukalt toime tulla, ennetada konflikte ja mõista nende tekkepõhjuseid.  

 

Koolitaja Kati Tikenberg on Aeternumi konsultant-koolitaja ning üks ettevõtja loojatest, kes on konsulteerimise ja koolitamisega tegelenud juba aastast 2005. Katil on koolitaja 7. taseme kutse, hariduselt on ta andragoog ja psühholoog. Ta on õppinud ka pedagoogikat, on programmi Noored Kooli vilistlane ning on töötanud koolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

 • osaleja teab pingevaba suhtlemise põhitõdesid;
 • osaleja oskab ennetada ning lahendada võimalikke konflikte;
 • osaleja oskab keerulisteks kõnelusteks ette valmistada;
 • osaleja oskab lahendada erinevaid keerukaid suhtlussituatsioone;
 • osaleja teab, kuidas jääda keerukates suhtlussituatsioonides rahulikuks ja professionaalseks

 

Õppemeetodid:

Koolitus on planeeritud viisil mis annab osalejatele kasulikke teadmisi, samas on praktiline ja interaktiivne. Vähemalt 50% koolitusel kasutavatest meetoditest on aktiivõppemeetodid ja lähtuvad andragoogika põhimõtetest. Saadud teadmisi praktiseeritakse koheselt ka läbi erinevate grupitööde ja harjutuste.

 • Teoreetiline teemakäsitlus lühikeses formaadis
 • Harjutused minigruppides
 • Rollimängud/situatsioonid
 • Grupiarutelud
 • Ajurünnakud
 • Juhtumianalüüsid
 • Eneseanalüüs (mida mina ise saan ära teha?)

 

Sihtgrupp:

Juhid, tugispetsialistid, haridustöötajad ja kõik teised, kes soovivad keerulistes suhtlusolukordades edukalt toime tulla

KOOLITUSE DETAILID

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14
Maht:
6 ak/t
KOOLITAJA:
Kati Tikenberg
Grupi suurus:
kuni 20 inimest
Koolitusjuht:
Inese Freimane (+372) 5565 5486, inese@opetajatemaja.ee või Sander Kiviloo (+372) 554 8572, sander@opetajatemaja.ee

KOOLITUSE TEEMAD

Pingevaba suhtluse põhitõed

 • Mis on suhtlemine?
 • Mis on suhtlemise avatud ja varjatud eesmärgid? Kuidas luua usalduslikku suhet läbi avatud eesmärkide?
 • Mis on suhtlemise sisu ja vorm ning kuidas neid suhluses juhtida?
 • Millised on pingevaba suhtlemise põhireeglid?
 • Kuidas inimeses tekib kaitsereaktsioon ja kuidas seda ennetada? · Milliseid tehnikaid kasutada, kui inimene on „kaitses“? („paus“, „mõistamine“, „nõustumine“, „katkine plaat“, „mina-sõnumid“jne)

Konflikti ennetamine ja lahendamine

 • Kuidas tekib konflikt?
 • Kuidas ennetada konflikti? Milliseid tehnikaid kasutada?
 • Kuidas lahendada tekkinud konflikte? Milliseid tehnikaid kasutada?

Keerulisteks kõnelusteks ettevalmistus ja sisemisest pingest vabanemine

 • Kuidas valmistada ette keeruliseks suhtlussituatsiooniks?
 • Millised minu mõttemustrid toetavad mul keerulisteks kõnelusteks valmistumist ja pingeseisundi vähendamist?
 • Millised minu mõttemustrid takistavad mul keerulisteks kõnelusteks valmistumist ja pingeseisundi vähendamist?
 • Kuidas enda piiravatest mõttemustritest vabaneda?