Alustava õpetaja koolitus

Koolituse eesmärk on anda alustavale pedagoogilise kvalifikatsioonita õpetajale baasteadmised ja -oskused pedagoogikast ja andragoogikast. Lisaks toetada tema õpetaja kutse taotlemist.

Koolituse lõpetanu on oskab kavandada ja läbi viia eesmärgipäraseid õppetunde. Reflekteerima iseenda käitumist õpetajana ning andma toetavat ja arengule suunatud tagasisidet.

 

Koolitaja Kristi Vimberg on Tallinna Õpetajate Maja koolitus- ja arendusjuht. Kristi on lõpetanud Tartu Ülikoolis kasvatusteaduste eriala, kõrvalerialadeks sotsiaalpedagoogika ja inimeseõpetus ning Tallinna Ülikoolis haridusjuhtimise eriala. Kristi on töötanud sotsiaalainete õpetajana 5.-12. klassides ning samaaegselt olnud haridustöötajate koolitaja ja koolituste korraldaja. Üldhariduskoolis on lisaks õpetajale töötanud sotsiaalpedagoogina, tugikeskuse juhatajana ning arendusjuhina. Kristi usub, et õpilasi õppeprotsessi kaasates, on õpetamine lõbusam ja tulemuslikum!

 

Koolitaja Sander Kiviloo on ligi 10 aastat tegelenud inimestega ja nende arengu toetamisega. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika eriala. Lisaks on ta täiendanud enda õpidisaini ning haridustehnoloogia alaseid oskuseid Taanis, Inglismaal ja USA-s. Sander on töötanud pikalt haridusasutuse õppesuuna juhatajana ning erasektoris koolitusjuhina. Sander usub, et õpetamine peab olema inimesekeskne ja ta kasutab oma koolitustel 4MAT õpidisaini mudelit ning reeglit, et kõik peab olema koolitusel päris elus rakendatav ja koheselt järele proovitav. Ta tegeleb peamiselt spetsialistide arendamisega sisekoolitajateks ning esmatasandi juhtide koolitamisega. Tema teiseks põhisuunaks on e-õppe kursused – e-õppe loomine alustades õpidisainist, kuni tehnilise teostuse ja ülespanekuni õpihaldussüsteemi.

 

Koolituse tulemusel õppija:

 • Teab koolitaja kutsestandardi taotlemiseks vajaliku portfoolio loomise põhimõtteid.
 • Mõistab kuidas toimub õppimine ning oskab seda toetada
 • Oskab planeerida ja läbiviia s õppetundi, rakendades õpetamise ja õpidisaini põhimõtteid.
 • Oskab kasutada õpilasi kaasavaid aktiivõppe meetodeid ning luua õppimist toetavat õpikeskkonda
 • Oskab kasutada õppimist ja grupiprotsesse toetavat suhtlusstiili
 • Oskab analüüsida ennast, kui õpetajat ning anda arengule suunatud tagasisidet

 

Sihtgrupp: 

Õpetajad, kes on alustamas või juba alustanud tööd õpetajana, kuid kellel puudub vastav pedagoogiline kvalifikatsioon

 

Koolitus on jaotatud neljaks 2x8 ak/h kohtumiseks. Igale kohtumisele eelneb kodutöö. Kohtumiste käigus saavad kõik osalejad läbi viia mikrotunde, millele järgneb videotreening. Koolituse käigus toimub ka üks õppekäik.

 

KOOLITUSE DETAILID

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Maht:
80 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Kristi Vimberg, Sander Kiviloo
Lisainformatsioon:
COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks on koolitusele lubatud üksnes negatiivse testitulemusega (SARS-CoV-2 PCR või antigeeni test), COVID-19 haiguse läbi põdenud või vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed. Kiirtestimise võimalus kohapeal puudub.
Koolitusjuht:
Sander Kiviloo (+372) 554 8572, sander@opetajatemaja.ee

KOOLITUSE TEEMAD

 • Õpetaja arenguporfoolio loomine
 • Mis on õppimine ja kuidas seda toetada?
 • Õpetamise ja õpidisaini põhimõtted
 • Õppetunni struktuur ja selle planeerimine
 • Tunni eesmärk ning õpiväljundid
 • Õppemeetodid ja kaasav õpikeskkond
 • Õppematerjalid ja õpiruum
 • Arengut toetava tagasiside andmine
 • Autentsus õpetajana ja õpetaja autoriteet
 • Kommunikatsioon ja kokkulepped klassiruumis