Aiandus linnaaias

Koolitusel osalejad saavad ülevaate aianduse põhialustest, taimekasvatuse alustest, mulla omadustest ja parandamise võimalustest.

Koolituse läbinu

 • mõistab aianduse põhialuseid, taimede kasvatamise iseärasusi; kasvukoha valikut, taimede kavandamise põhimõtteid ning aianduse eripära linnas.
 • kirjeldab põhilisi aiataimi
 • tutvub õppeaias muldade/kasvupinnaste/multšide kasutamise võimalustega
 • väärtustab keskkonnahoidliku ja looduslähedase viljelemise põhimõtteid
 • määrab enamlevinud aiataimi
 • demonstreerib taimede paljundamise viise
 • teab aia hooldustööde põhimõtteid ja teostab aia hooldustöid

 

Kasutatavad õppemeetodid

Loeng, rühmatöö, praktiline töö

 

Koolitajad

Heli Molok on Tallinna Kopli Ametikooli aianduse ja kinnisvarahoolduse eriala kutseõpetaja, pedagoog-metoodik, põllumajandusteaduse magister aianduse erialal MSc.

Hannes Maripuu on Tallinna Loomaaia peaaednik, aianduse eriala kutseõpetaja.

Dmitri Pšenitšnõi on Tallinna Loomaaia vanemaednik, aianduse eriala kutseõpetaja.

KOOLITUSE DETAILID

Asukoht:
Tallinna Kopli Ametikool (Kopli 98) aianduse õppeklassis ja õppeaias; Tallinna Loomaaia katmikalal, köögiviljaaias ja kompostimisväljakul
Aeg:
Tallinna Loomaaias õppeaeg kell 13.00–16.00 (kuupäevad: 12.09, 19.09, 03.10). Koolis (Kopli 98) õppeaeg kell: 16.00–19.00 (kuupäevad: 17.10, 31.10, 14.11, 28.11)
Maht:
32 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Heli Molok, Hannes Maripuu ja Dmitri Pšenitšnõi
Hind:
Täishind 640 eurot, haridustöötajatele üle Eesti (soodushind -30%) 448 eurot
Grupi suurus:
20
Koolitusjuht:
Inese Freimane (+372) 5565 5486,

inese@opetajatemaja.ee

KOOLITUSE TEEMAD

 1. Kompostid ja kompostimine. Kompostimise võimalused ja ringkäik kompostimisväljakul koos selgitavate näidetega. 4 ak/t 12.09, k 13.00 Tallinna Loomaaed (Paldiski mnt poolne värav) Dmitri Pšenitšnõi
 2. Praktiline taimekasvatus, taimede paljundamine: külvamine (talvekülvid), pistikute tegemine 4 ak/t 19.09, k 13.00 Tallinna Loomaaed (Paldiski mnt poolne värav) Dmitri Pšenitšnõi, Hannes Maripuu
 3. Praktilised hooldustööd. Aia sügishooldus ja saagikoristus, aiasaaduste säilitamise alused; 4 ak/t 03.10, k 13.00 Tallinna Loomaaed (Paldiski mnt poolne värav) Dmitri Pšenitšnõi
 4. Aiandus linnaaias. Aia planeerimise ja kavandamise põhimõtted 4 ak/t 17.10 k 16.00 Kopli 98 aianduse õppeklass Heli Molok
 5. Kasvumuld, multšid linnaaias. Muld, mulla omadused ja kasvupinnased, multšid (multšide omadused ja kasutamine) ja mullaparandusained. 4 ak/t 31.10 k 16.00 Kopli 98 aianduse õppeklass Heli Molok
 6. Taimede valik linnaaeda – taimekompositsioon ja linnaaeda sobivad rohttaimed 4 ak/t 14.11 k 16.00 Kopli 98 aianduse õppeklass Heli Molok
 7. Taimekahjustajate profülaktika. Külvikord ja viljavaheldus. Külvikorra koostamise põhimõtted. 4 ak/t 28.11 k 16.00 Kopli 98 aianduse õppeklass Heli Molok