Valgus kui loodusvara – loomulikud rütmid ja tehisvalguse mõju elustikule

Koolituse eesmärk on anda õpetajale oskused, et käsitleda valguse teemat kolmest aspektist lähtuvalt: valguse olemus, tehisvalgus ja inimene, tehisvalgus ja looduslikud kooslused.

 

Sihtrühm: 

Põhikooli 3. kooliastme loodusainete õpetajad

 

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu

  • demonstreerib käepäraste vahendite ja töövõtetega valguse „koostist“ ja selle leviku seaduspärasusi
  • tutvustab eluliste näidete varal tehisvalguse leviku mõju inimese tegevusrütmile ja tervisele
  • kirjeldab valgusreostuse levikutrende ja valgusreostuse mõju elusolenditele ja kooslustele
  • rakendab eelmainitud teemasid tutvustades õppijat kaasavaid metoodikaid

 

Õppemeetodid:

Koolitus viiakse läbi ilma liigsete teoreetiliste selgitusteta, tehes osalejatega otseselt läbi praktilisi tegevusi, mida nad hakkavad sooritama ka õpilastega. Saadud kogemuse analüüs võimaldab näha nende tegevuste läbiviimisel ette tulevaid raskusi ja ajakulu

 

NB! Koolituse hilisem toimumisaeg tuleneb koolituse teemast – tehisvalguse mõjude praktiliseks kogemiseks tuleb ka erinevates valgustingimustes töötada

 

Koolitajad:

Jonas Nahkor (MTÜ Teeme ringi) on keskkonnakorralduse taustaga füüsika ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, kes viimasel kahel aastal on tegutsenud ettevõttes Area9 matemaatika õpidisainerina. Paralleelselt on Jonas vedanud eest ka Eesti Keskkonnahariduse Ühingu sündmuste korraldamist ja keskkonnahariduse juhendajate koolitamist. 2019. aastal pälvis ta Vabariigi Presidendi noore haridustegelase reaalteaduste eripreemia.

Jaak-Albert Metsoja on loodusainete õpetaja Tartu Rahvusvahelises Koolis. Jaak-Albert on füüsikaõpetaja ja tal on väga head teadmised eluslooduse kohta, samuti panustab ta ka Pärandkoosluste Kaitse Ühingusse.

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele haridustöötajana väljastpoolt Tallinna:

Training details

Location:
Tallinna Õpetajate Maja
Date:
02.03.2023 kell 10-18
Duration:
8 akadeemilist tundi
Lecturer:
Jonas Nahkor, Jaak-Albert Metsoja
Price:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta. Soodushind -30% haridustöötajatele üle Eesti 67,20 eurot
Group size:
kuni 20 osalejat
Project manager:
Sander Kiviloo (+372) 554 8572, sander@opetajatemaja.ee

Training topics

Koolituse täpsed teemad seostuvad eesmärgis ja õpiväljundites kirjeldatud punktidega:

  • valguse spektraalse koostise uurimine, valguse käitumine erinevates levikukeskkondades ja pindadel;
  • tehisvalguse mõju inimese tervisele ja harjumustele, nutiseadmete ja linnaruumi valgusrütmiga seotud muutused inimese tajusüsteemis;
  • valgusreostuse satelliitinfo mõistmine, tehisvalguse levikuga tutvumine õhtuses linnaruumis, valgusreostuse ökoloogilise mõju mõistmine erinevate taime- ja loomaliikide vaatest lähtuvalt.

Igas teemablokis on ette nähtud aeg koolitajapoolseks teema tutvustamiseks, millele järgneb temaatilise tegevuse ettevalmistus kolmeliikmelistes rühmades. Seejärel viib üks tiimiliige oma kahe tiimiliikme peal tegevuse läbi. Järgneb tagasiside ring, milles kaaskoolitajad jagavad läbiviijale tagasisidet ning tehakse kokkuvõtted, mis võimaldavad meetodit edaspidi enda tundides rakendada. Rotatsiooni käigus saavad kõiki tiimiliikmed olla õppija, juhendaja kui ka tagasisidestaja rollis.