Mulla funktsionaalsus põllumajandusliku innovatsiooni toetajana

Koolitusel saavad osalejad põhjaliku ülevaate mullast: muld kui erinevate põllumajanduskultuuride kasvatamise alus, muldade funktsionaalsuse tagamine erinevate innovaatiliste lahendustega ning uute võimaluste loomine vähemlevinud põllukultuuride kasvatamise läbi, mahe- ja tavapõllumajanduse põhimõtted.

 

Sihtrühm: 

Põhikooli 3. kooliastme ja gümnaasiumi õpetajad

 

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu

  • Mõistab mulla funktsionaalsuse tähtsust põllumajanduse ja kogu elu alusena
  • Oskab kirjeldada mulla erinevaid funktsioone ja demonstreerida lihtsamaid mullateste
  • On tutvunud ja väärtustab biojäätmetepõhiseid väetusaineid
  • Oskab demonstreerida taimeteste mulla kvaliteedi hindamiseks
  • Oskab määrata ja õpilastele tutvustada nii traditsioonilisi põllukultuure kui uusi sh. vähemlevinud liike, nende tähtsust Eestis
  • Oskab tutvustada taliviljade kasutamist mahekülvikorras
  • Oskab määrata teraviljade õisikutüüpe

 

Õppemeetodid:

Loeng, praktilised tööd, vaatlus

 

Koolitaja Merrit Shanskiy on Eesti Maaülikooli mullateaduse õppetooli  kaasprofessor, kelle teadustöö hõlmab muuhulgas ka bioressursside väärindamist ja tootearendust, mulla elurikkuse suurendamist ja mulla funktsionaalsuse tagamist.

 

Koolitaja Peeter Lääniste on Eesti Maaülikooli doktorant ja töötab Rõhu Katsekeskuses agronoomina. Tegeleb erinevate põllukultuuride agrotehnoloogiate täiustamisega. Põhikultuurideks on bataat, hirss, õlikanep ja taliviljad.

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele haridustöötajana väljastpoolt Tallinna:

Training details

Location:
Tallinna Õpetajate Maja
Date:
08.12.2022 kell 09:00 - 17:00
Duration:
8 akadeemilist tundi
Lecturer:
Merrit Shanskiy, Peeter Lääniste
Price:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta
Group size:
kuni 25 osalejat
Project manager:
Sander Kiviloo (+372) 554 8572, sander@opetajatemaja.ee

Training topics

Päevakava

9:00-9:30 Saabumine ja registreerimine

9:30-10:45 Mulla funktsionaalsus ja selle tagamise innovaatilised võimalused, biojäätmepõhised väetusained, Merrit Shanskiy, EMÜ Mullateaduste instituudi kaasprofessor

10:45-11:00 paus

11:00-12:30 Praktilised tööd mulla funktsionaalsuse hindamiseks, biojäätmetepõhiste väetusainete prototüübid, kompostide testimine taime kiirtestidega

12:30-13.30 Lõuna

13.30-15:00 Traditsioonilised ja uudsed põllukultuurid (liblikõielised, teraviljad, õlikultuurid) Eestis, loodussäästlik põllumajandus, Peeter Lääniste, EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi lektor

15:00-15:10 paus

15:10-16:40 Praktilised näited traditsioonilistest ja Eestis uudsetest (nt õlikanep, bataat, hirss, seesam, must köömen, kinoa, kikerhernes) põllukultuuridest, liikide määramine

16:00-17:00 Päeva kokkuvõte