Lasteaedade tervisemeeskondade inspiratsioonipäevad

Inspiratsioonipäevade eesmärk on toetada lasteaedade tervisemeeskondade võrgustiku edendamist läbi parimate praktikate jagamise ja üksteiselt õppimise. Mõlemal kohtumisel toimub neli töötuba, mille eestvedajateks on Tallinna nelja lasteaia tervisemeeskondade liikmed. Iga osaleja saab endale valida 2 töötuba, millest osa võtta. Lisaks töötubadele toimuvad ühised liikumispausid, võimlemised, joogaminutid jms tervistavad-turgutavad tegevused.

 

Inspiratsioonipäevi viivad läbi Tallinna Magdaleena Lasteaia, Tallinna Lasteaed Sipsik, Meelespea Lasteaia, Päevalille Lasteaia tervisemeeskondade liikmed/ eestvedajad:

 

Magdaleena Lasteaed

Karina Tammeri: Olen erialase kõrghariduse omandanud Tallinna Ülikoolis, olen pikalt töötanud lasteaias nii õpetaja kui juhina erahariduses. Olen MTÜ Naba huvikoolis olnud suvelaagrite juhendaja (looduslaagrid ja kokanduslaagrid). Täna töötan Magdaleena lasteaias õppealajuhatajana, mina usun, et õpikeskkond saab olla kõikjal ja õppimine on alati edukam läbi kogemise ning jagamise.

Elen Kõima: Oman kõrgharidust eelkooli- ja esiõpetuse õpetaja erialal, olen läbinud erinevaid täiendkoolitusi juhtimise, kommunikatsiooni ja personalitöö valdkondades. Varasemalt olen töötanud 12 aastat lasteaiaõpetajana, sh ka liikumisõpetajana. Täna töötan Magdaleena Lasteaia direktorina, oleme mahetoitlustamisega seoses saanud lasteaiale toitlustamise ökomärgi “20-50% toorainest on mahe”.

 

Tallinna Lasteaed Sipsik

Carmen Soo: oman Tallinna Ülikooli hariduse juhtimise magistrikraadi. Lisaks lasteaiaõpetaja töökogemusele olen viimased 17 aastat  lasteaias Sipsik töötanud juhina, kaasatud olnud erinevatesse juhtimisprogrammidesse  ja jaganud aktiivselt lasteaia väärtustest ja eripärast lähtuvalt parimat praktikat erinevatel tasanditel.

Marelle Laever: Oman kõrgharidust Tallinna Ülikooli alushariduse erialal ning läbinud Eesti Võimlemisliidu rühmatreeneri baaskoolituse. Olen töötanud varasemalt ka rühmaõpetajana ning nüüd viimased aastad liikumisõpetajana Tallinna Lasteaias Sipsik, kus olen ka kaasatud erinevatesse projektidesse. Lisaks tegelen juba neli aastat laste treenimisega, andes erinevates Tallinna lasteaedades nii tantsu-, kui sporditrenne. Samuti olen korraldanud ja läbi viinud mitmeid lastelaagreid ning üritusi.

 

Tallinna Meelespea Lasteaed

Anneli Lõokene: Olen kõrgharidusega  lasteaia liikumisõpetaja 25aastat. Lisaks olen meie lasteaia tervise ja mängukeskkonna meeskonna juht ja Tallinna tervistedendavate lasteaedade võrgustiku koordinaator

 

Tallinna Päevalille Lasteaed

Marina Groznova: Olen pedagoogilise kõrgharidusega,  Tallinna Päevalille Lasteaia juhina olen töötanud 33 aastat.

Ljudmilla Nesterova: Olen pedagooglise kõrgharidusega. Lasteaia õppealajuhatajana töötan alates augustist 2021. Enne seda töötasin pikka aega Kopli Ametikoolis.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

 • on saanud professionaalset toetust parimatest praktikatest;
 • on jaganud teiste osalejatega häid praktikaid;
 • on analüüsinud ning reflekteerinud praktikaid ning kujundanud nende põhjal uusi ideid laste arengu toetamiseks.

 

Sihtgrupp:

Lasteaedade tervisemeeskondade liikmed

 

Õppemeetodid:

Inspiratsioonipäevad toimuvad maailmakohvikute formaadis. Inspiratsioonipäevade igal töötoal on oma fookus nt tervisliku toitumise propageerimine ja mahetoit, huvitav ja tervislik arengukeskkond, töötajaskonna vaimse, sotsiaalse ja füüsilise tervise toetamine, liikumistegevused ja liikumisrajad. Jagatakse ning analüüsitakse fookusest lähtuvalt praktikaid. Koolituse käigus kogutakse kokku head praktikad ja nendest koostatakse kogumik

 

 • Koolitusele registreerimiseks Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana vajuta siia või lehe all olevale nupule "Registreerun"
 • Koolitusele registreerimiseks Tallinna erakooli õpetajana vajuta siia
 • Koolitusele registreerimiseks haridustöötajana väljastpoolt Tallinna vajuta siia

Training details

Location:
Tallinna Õpetajate Maja ja selle lähiümbrus (vajadusel veebis)
Date:
10. veebruar, 12. mai 2022 kell 9.00-15.00
Duration:
14 akadeemilist tundi
Lecturer:
Tallinna Magdaleena Lasteaia, Tallinna Lasteaed Sipsik, Meelespea Lasteaia, Päevalille Lasteaia tervisemeeskondade liikmed
Price:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta, haridustöötajatele väljastpoolt Tallinna kehtib soodushind 117,60 €
Group size:
48 osalejat
Additional information:
NB! COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks ja seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega kontrollime maja sissepääsul: COVID-19 vaktsineerimistõendit (vajalik lõpetatud vaktsineerimiskuur) või tõendit viiruse läbipõdemise kohta. Isikusamasuse tuvastamiseks kehtib tõend üksnes koos isikut tõendava dokumendiga
Project manager:
Inese Freimane, (+372) 5565 5486 inese@opetajatemaja.ee

Training topics

Mõlemal kohtumisel jagatakse tervisemeeskondade kogemusi ja praktikaid. Kõik osalejad on aktiivselt koolitusprotsessi kaasatud ning oodatud tehtut, kogemusi ja väljakutseid jagama. Kohtumiste eestvedajateks on lasteaedade tervisemeeskondade liikmed, kelle meeskonnad on tervisedenduses aktiivselt tegutsevad ning oma praktikates tulemuslikud.

 

Esimese koolituspäeva töötoad (10. veebruar)

 • Tallinna Magdaleena Lasteaed „Mahetoit laste toidulaual“
  Töötoa sisu: Lasteaia teekond mahe toiduni, kuidas käsitleda teemat lastega, mahetoodete degusteerimine, valmistame ise midagi mahedast.
 • Tallinna Lasteaed Sipsik ”Personali teekond terviseradadel”
  Töötoas jagame mõtteid ja kogemusi ning ammutame inspiratsiooni osalejate parimatest praktikatest, mis on seotud töötajaskonna vaimse, sotsiaalse ja füüsilise tervise toetamisega.
 • Tallinna Meelespea Lasteaed „Soodustame laste aktiivset liikumist“
  Töötoa sisu: Meelespea Lasteaia liikumisradade tutvustamine õuealal ja selle ümbruses, sportlikud väljakutsed pandeemia ajal.
 • Tallinna Päevalille lasteaed „Soolakamber ja hapnikukokteil“ (töötuba tehakse nii vene kui eesti keeles – 1 kord vene keeles, teine kord eesti keeles)
  Töötoa sisu: Soolakambri kasutamise korraldus meie lasteaias. Soolakambri loomise ja kasutamise  võimalused ning selle mõju tervisele. Räägime hapniku kokteilidest, nende ühine doseerimine ja degusteerimine.

 

Teise koolituspäeva töötoad (12. mai)

 • Tallinna Magdaleena Lasteaed: „Töövaev või töörõõm“
  Töötoa kirjeldus: Kõik me soovime olla, kuuldud, nähtud, mõistetud. See on  inspireeriv töötuba, kus jagatakse nippe, mõtteid ja kogemusi, et tööl jääks alles töörõõm ja läbipõlemise asemel saaksime särada).
 • Tallinna Lasteaed Sipsik “Sipsiku tervisekarussell”
  Töötoas jagame kogemusi ja  mõtteid tegevustest, mis on lapsi kaasa haaranud ja  sütitanud.  Lisaks ammutame inspiratsiooni osalejate parimatest praktikatest,  kus kesksel kohal on   tervisedendus ja keskkonnateadlikkuse kujundamine.
 • Tallinna Meelespea Lasteaed „Liikluskasvatus lõimitud liikumistegevustesse läbi õppeaasta“
  Sisu: lasteaia head praktikad ja mängud liikumisõpetuse lõimimisel liikluskasvatusega, koostöö rühmaõpetajate ja lapsevanematega.
 • Tallinna Päevalille Lasteaed „Ravimteede teerada“ (töötuba tehakse nii vene kui eesti keeles – 1 kord vene keeles, teine kord eesti keeles)
  Töötoa sisu: ravimtaimede kasvatamine, hooldamine, korjamine ja hoidistamine, kasutamine ja nende kasu. Praktiline tegevus: raviteede segude koostamine ja pakendamine. Teede valmistamine ja degusteerimine. Retseptide jagamine.