Konverents „Riikide praktika ja rahvusvahelise õiguse tulevik küberruumis“ Tallinna Õpetajate Majas

Välisminister Marina Kaljurand rõhutas täna Tallinnas toimuvat rahvusvahelist õigust küberruumis käsitlevat konverentsi avades, et Eesti jaoks on rahvusvaheline õigus suurim autoriteet, seda ka küberruumis. „Oluline on laiendada arusaamist rahvusvahelisest õigusest ja arutelusid sellest, kuidas seda kohaldatakse küberruumis. Riikide käitumine ja erinevad kogemused küberruumis annavad aluse, et sõnastada vastutustundliku käitumise norme,“ lausus Kaljurand.

Kaljurand rääkis oma sõnavõtus ka küberruumi ohtudest ning rikkumistele reageerimisest. „Me ei pea muutma rahvusvahelist õigust, vaid oma mõtlemist ja käitumist,“ sõnas Kaljurand. „Oleme mõistnud hukka igasuguse pahatahtliku ja vaenuliku tegevuse küberruumis ning arutanud, mida rahvusvaheline õigus rikkumiste korral kaitseks pakub. Lisaks peame keskenduma ka intsidentide ennetamisele ja konfliktide süvenemise ärahoidmisele. Selleks on vajalik nii valitsuste, erasektori kui ka vabakonna koostöö,“ rõhutas Kaljurand.

Välisminister soovitas ka küberruumis õiguse puhul pidada silmas klauslit, mille sõnastas 19. sajandi lõpul Eesti päritolu õigusteadlane Friedrich Frommhold Martens. Niinimetatud Martensi klausli kohaselt tuleb ka sõnaselgete normide puudumise korral lähtuda sõjapidamisel tsiviliseeritud rahvaste vahel juurdunud tavadest, inimsusest ja avalikust õigustundest.

Õpetajate majas täna alanud kahepäevasel konverentsil „Riikide praktika ja rahvusvahelise õiguse tulevik küberruumis“ osalevad valitsuste, erasektori ja teadusasutuste esindajad 25 riigist. Ürituse eesmärk on edendada rahvusvahelisi arutelusid ja koguda mõtteid ÜRO küberekspertide rühma (Group of Governmental Experts on the Developments in the Field of Information and Telecommunication in the Context of International Security) ja teiste rahvusvaheliste foorumite töö edasiviimiseks.

ÜRO küberekspertide rühm on 2013. aastal kinnitanud, et rahvusvaheline õigus kehtib ka küberuumis, aga selle kohaldamise üksikasjad on endiselt riikidevaheliste läbirääkimiste objekt. Uute sihtide seadmiseks arutatakse konverentsil riikide praktikat, et tuua välja põletavamad probleemid ja tuvastada küsimused, milles rahvusvahelise konsensuse saavutamine peaks olema esmatähtis.

Fotod: https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/albums/721576656…
VÄLISMINISTEERIUMI AVALIKE SUHETE OSAKOND
press@mfa.ee

Vaata kõiki postitusi